Συνεχίζεται σήμερα στις 5.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 12:25

Συνεχίζεται σήμερα στις 5.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Σήμερα στις 5.30 μ.μ. θα συνεχιστεί το δημοτικό συμβούλιο που διεκόπη χθες, λόγω της έντασης που προκλήθηκε. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:


1. Τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων ( αρ. 79/12 προηγούμενη αποφ. Δ.Σ)
ΕΙΣ: ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

2. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3. Λήψη απόφασης θεσμοθέτησης Κοινωνικού Παντοπωλείου σύμφωνα με το Ν.4071/2012.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Ο.Κ.Α.Π.

4. Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΕΙΣ: Α/Δ Σ.Σαββαόγλου

5. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.
ΕΙΣ: Γρ. Προσωπικού

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2012 για πληρωμή οφειλών βάσει δικαστικών αποφάσεων.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

8. Χορήγηση επιδόματος σε όσους υπαλλήλους απασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για το οικονομικό έτος 2011.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

9. Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

10. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

11. Έγκριση μελέτης- διάθεσης πίστωσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση : « Κουρνή/Φλαμπελου-Φακίστρα» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλονιάς
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

12. Έγκριση μελέτης –διάθεσης πίστωσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου & εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια της μελέτης αποχέτευσης Αγ. Δημητρίου& Αγ. Βασιλείου Δ.Ε. Παλικής.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

13. Έγκριση μελέτης : «Διαρρύθμιση ισογείου Θεάτρου για εγκατάσταση ΚΕΠ».
ΕΙΣ: ΤYΔΚ

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποχέτευση Παλικής ( Δ.Δ. Ματζαβινάτα – Βουνί).
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

15. Έγκριση μελέτης για το έργο : " Υπηρεσίες λειτουργίας Λημνοσπηλαίου Μελισσάνης".
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

16. Σχετικά με πεζοδρόμηση τμημάτων κεντρικής λεωφόρου Σκάλας
ΕΙΣ : Α/Δ. κ. Σ. Σολωμός

17. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης έξωθεν λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

18. Εκμίσθωση ακινήτων Δ.Ε. Παλλικής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

19. Χωροθέτηση τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση
ΕΙΣ: Α/Δ Σ. Σαββαόγλου

20. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής 2012.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

21. Αποδοχή συμμετοχής στο έργο " Design Factory Laboratory – DEFALab" στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IV GREECE-ITALY 2007 – 2013»
ΕIΣ : Α/Δ κ. Ευάγγελος Κεκάτος

22. Αποδοχή συμμετοχής στο έργο "Implementation of sustainable solutions for the management of household food waste and agro waste for energy and materials recovery in smart and small cities – SMART-CITY-WASTE" στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IV GREECE-ITALY 2007 – 2013»
ΕΙΣ: κ. Σ. Γαρμπή Επιστημ. Συνεργάτης Δημάρχου

23. Εργασίες καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης δημοτικού φωτισμού της πόλης του Αργοστολίου
ΕΙΣ: Οικονομική υπηρεσία

24. Επιχορήγηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 202 του Ν. 3463
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης

25. Σχετικά με τη δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης Δημοτικού καταστήματος στην Πλατεία Αγ. Ιωάννου στις Λαϊκές κατοικίες Αργοστολίου .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

26. Εισήγηση επί της υπ αρίθμ. 52081/2011 αίτησης κ. Άννας Ραυτοπούλου – Μπάνου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

27. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Πλατεία Καμπάνας
ΕΙΣ : Α/Δ Σ. Σαββαόγλου

28. Έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ