Συνεδριάζει και την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014 19:15

Συνεδριάζει και την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση, (33η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)   την 31η   Ioυλίου 2014  ημέρα Πέμπτη    & ώρα 18:30  με το παρακάτω θέμα:

  •          Εγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ) οικ. έτους 2014 (αρ. 257/14 απόφ. Οικον. Επιτροπής).

ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

Το θέμα είναι κατεπείγον επειδη τίθεται  καταληκτική προθεσμία.

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ