Επερώτηση Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014 19:47

Επερώτηση Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου

Επερώτηση Δημοτικών Συμβούλων  της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ: Νίκου Γκισγκίνη Σταύρου Γρηγορόπουλου Γιάννη Κουρούκλη Προς      : κ. Α. Παρίση Δήμαρχο Κεφαλονιάς Κοιν/ση : κ. Ν. Ανουσάκη Πρόεδρο ΔΣ Κεφαλονιάς Στα πλαίσια της ακολουθούμενης γενικότερης αντιλαϊκής και αντιεκπαιδευτικής πολιτικής οξύνεται όλο και περισσότερο το μεγάλο πρόβλημα της ασφάλειας στους σχολικούς χώρους και ιδιαίτερα αυτό της στατικής επάρκειας των σχολικών κτιρίων. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει συνολικό σχέδιο παρακολούθησης όλων των σχολικών υποδομών από εξειδικευμένο προσωπικό του Δήμου, ιδιαίτερα σε όσα οι τεχνικές αστοχίες, η παλαιότητα και η σεισμικότητα έχουν καταπονήσει και που τα καθιστούν σήμερα επισφαλή. Δυστυχώς παρότι τα κτίρια αυτά καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζουν είναι γνωστά εδώ και αρκετό καιρό στην Δ.Αρχή που έχει την σχετική αρμοδιότητα , αυτή δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να προλάβει δυσάρεστα γεγονότα που κατά τεκμήριο στο νομό μας λόγω της αυξημένης σεισμικότητας μπορούν να συμβούν όχι σαν μια απλή πιθανότητα αλλά ως μια βεβαιότητα.

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί μεγάλο μέρος του σχολικού συγκροτήματος του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου που παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στο φέροντα οπλισμό στο κτίριο και τη σκάλα, ενώ στην κυριολεξία επικρέμονται πάνω από τα κεφάλια μαθητών και εκπαιδευτικών αποσαρθρωμένοι σοβάδες. Είναι επίσης επικίνδυνο το γεγονός της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο κάθε φορά που συμβαίνει να έχει νεροποντή λόγω παλαιότητας, υγρασίας η φθοράς της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Προφανώς τέτοια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα σχολεία που οι διευθυντές έχουν με σχετική αλληλογραφία έχουν επισημάνει στους υπευθύνους.


Μάλιστα το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στο Νομό μας [ ΕΛΜΕΚΙ, συλλόγους γονέων κ.λ.π. ] πέρσι είχε αποσπάσει με δυναμικό αγώνα απο την Π.Αρχή σχετικό κονδύλι (230 χιλ ευρώ) που θα αφορούσε αποκλειστικά και μόνο σε παρεμβάσεις στην άμεση επισκευή τέτοιων κτιρίων με εκτεταμένες ζημιές. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το κονδύλι παρότι όπως προαναφέρθηκε έχουν υπάρξει όλα τα σχετικά αιτήματα από τα επίμαχα σχολεία.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε :

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί στις απαραίτητες επισκευές στο φέροντα οπλισμό στο κτίριο και τη σκάλα, και στην ηλεκτρική εγκατάσταση του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου παρότι αυτά τα προβλήματα σας είναι γνωστά από καιρό με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία, σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών;
2. Πότε θα εκτελεσθούν οι απαραίτητες ως άνω επισκευές στο ανωτέρω σχολικό συγκρότημα;
3. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε πολύ άμεσα να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών –εκπαιδευτικών με απρόσκοπτη την εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα άλλα σχολικά συγκροτήματα που παρουσιάζουν προβλήματα και χρήζουν επισκευών και είναι υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη σας και με πιο χρονοδιάγραμμα.

Αργοστόλι 16 Γενάρη 2014

Οι Επερωτώντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Νίκος Γκισγκίνης
Σταύρος Γρηγορόπουλος
Γιάννης Κουρούκλης