Συνεδριάζει το Σάββατο με 23 θέματα το δημοτικό συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014 12:37

Συνεδριάζει το Σάββατο με 23 θέματα το δημοτικό συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε συνεδρίαση, (1η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 18 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Σάββατο & ώρα 10.30 προκειμένου να συζητηθoύν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακό Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων και παρακολούθησης ροής εργασιών (workflow) στο Δήμο Κεφαλλονιάς»ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή - Επιστημονική Συνεργ. Δημαρχου

2. Τροποποίηση της ομάδας διοίκησης – παρακολούθησης έργου "valorisation of the common identity around the stone - v.i.s"»
ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή - Επιστημονική Συνεργ. Δημαρχου

3. Τροποποίηση της ομάδας διοίκησης – παρακολούθησης έργου "interdisciplinary aquaria for the promotion of environment and history – apreh"»
ΕΙΣ: κ. Σοφία Γαρμπή - Επιστημονική Συνεργ. Δημαρχου

4. Επανασυζήτηση της αρ. 221/13 απόφασης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Αξιοποίηση Δημοτικού ακινήτου «Μετόχι»
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

6. Παράλληλη με την ΕΛ.ΑΣ, άσκηση αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

7. Καθιέρωση νέου ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς τηρουμένου του 8ώρου και της πενθήμερης εργασίας
ΕΙΣ: Α/Δ/ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών που σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων (Π.Δ. 28/80)
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών ( άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ)
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41€ ( Π.Δ. 171/87)
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

12. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών υπηρεσιών, εργασιών, μεταφορών άνω των 2.934,70 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

13. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συγκρότηση της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης δημοτικών υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών και του ευλόγου της δαπάνης έως του ποσού των 2.934,70 € σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 14 και 70 παρ. 1 του Π. Δ/τος 28/80 για το έτος 2014.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

14. Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Περατάτων, Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Υπηρεσία Δομησης

15. Εγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών έργου: « Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου έργο Θουκιδίδη Βαλεντή»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

16. Εγκριση παρατασης εργασιών για το έργο « Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλλονιας ( Θέση : Κουρνή / Φλαμπέλου – Φακίστρα)»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

17. Έγκριση υψομετρικής μελέτης μεταξύ των Ο.Τ. 58 & Ο.Τ. 60 Πόρου Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Υπηρεσία Δομησης

18. Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωματικό μέλος προκειμένου να συγκροτηθεί επιτροπή η οποία θα έχει ως έργο τον καθορισμό χρήσεως των υδάτων λιμνοθάλασσας Κουτάβου"
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ.Σολωμός

19. Ιδρυση Λαικής Αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Πόρου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Καμπίτσης

20. Δίκτυο Natura 2000 στις παραλίες Αγ. Κυρικακή Δ.Ε. Αργοστολίου, Αγ. Ιερουσαλήμ Δ.Ε Ερίσου, Κατελιού, Μούντα Ρατζακλί Δ.Ε Ελειού Πρόννων.
ΕΙΣ: κ. Νικολαος Παπαδάτος

21. Συμπλήρωση – Διόρθωση της αρίθμ. 135/2013 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Βαγιωνίτης

22. Διόρθωση – Συμπλήρωση της αριθμ. 310/2013 απόφασης
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

23. Ορισμός εκπροσώπου στην τακτική Γενική Συνελευση του κέντρου πρόληψης « ΑΠΟΠΛΟΥΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ