Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2013 09:00

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 31 Ιουλίου 2013, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:

 • Η 593/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων  στο ΒΙΤΩΡΑΤΟ ΠΕΤΡΟ συνολικής αξίας 248,20 €
 • Η 594/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού στο ΒΙΤΩΡΑΤΟ ΠΕΤΡΟ συνολικής αξίας 366,93 €
 • Η 601/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων (πλατεία Φαρακλάτων) στη  ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. συνολικής αξίας 2.300,00 €
 • Η 602/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού στην Ι ΝΙΦΟΡΑΤΟΣ – Α & Γ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ Ο.Ε.  συνολικής αξίας 1.245,00 €
 • Η 603/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών θέρμανσης - κλιματισμού στον ΑΝΔΡΕΑΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ συνολικής αξίας 909,46 €
 • Η 604/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ΤΚ Ομαλών) στον ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ Γ ΦΩΤΗ – ΥΔΡΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ συνολικής αξίας 456,33 €
 • Η 605/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στο ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 2.795,00 €
 • Η 606/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων στο ΣΥΝΟΔΙΝΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 1.465,00 €
 • Η 610/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων στην  ΗΛΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Ο.Ε. συνολικής αξίας 55,00 €
 • Η 611/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στο ΜΟΣΧΟΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ συνολικής αξίας 97,17 €
 • Η 612/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων στη Ν ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. συνολικής αξίας 1.482,00 €
 • Η 613/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού στη Ν ΑΠΕΡΓΗ – Δ ΠΑΠΑΔΑΤΟ Ο.Ε. συνολικής αξίας 964,00 €

 

 • Η 616/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης – επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων  στο ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ συνολικής αξίας 1.845,00 €
 • Η 617/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης παραλιών Δ.Ε. Πυλάρου στο ΜΠΕΡΔΕΜΠΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  συνολικής αξίας 1.476,00 €