Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λευκάδα

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012 12:29

Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λευκάδα

Συνεδρίασε χθες το απόγευμα, στη Λευκάδα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων. Η συνεδρίαση άρχισε με χαιρετισμούς τόσο του Βουλευτή, Σπύρου Μαργέλη, όσο και του Δημάρχου, Κώστα Αραβανή.

Θέματα ημερήσιας διάταξης – Οι αποφάσεις

• Λόγω την επικείμενων εθνικών εκλογών δε ορίστηκε ο τόπος της προσεχούς συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

• Κατά πλειοψηφία «πέρασε» το θέμα που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστος Ανθης, αναφορικά με την «αποδοχή Διαπιστωμένων οφειλών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ΕΚΕΚ ΤΑΚ ΑΕ.»

• Επίσης, το θέμα για την «3η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΙΝ», που εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

• Ομόφωνα ενέκρινε το σώμα την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτ. Κουρή, για τη «Μελέτη έργων Αποχέτευσης Ακάθαρτων και Ε.Ε.Λ. Πόλεως Ιθάκης» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Π.Σ. στην Οικονομική Επιτροπή.

• Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο την εισήγηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, Ιωάννη Μαλακάση, αναφορικά με «Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την δραστηριότητα «Επέκταση υφιστάμενου ξενοδοχείου 4**** με την επωνυμία ROBOLA BEACH ιδιοκτησίας Ξενοδοχειακές Τουριστικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις «Αφοι Κορωνάκη ΑΕ», δυναμικότητας 119 κλινών Ρόδα Καρουσάδων, θέση «ροβολα» της Π.Ε. Κέρκυρας, ενώ αποσύρθηκε το θέμα για «Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου /δραστηριότητας « εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 149.455 τ.μ. ιδιοκτησίας ¨ΕΤΒΕ¨Α.Ε. που βρίσκεται στη θέση Λιβάδι Ρόπα¨Δ.Ε. Παρελίων στην Π.Ε. Κέρκυρας».

• Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου « Έργα βελτίωσης και προστασίας στο λιμάνι Αυλάκια Οθωνών - τμήμα ΙΙ: ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης.

• Κατά πλειοψηφία «πέρασε» η τροποποίηση των υποέργων του έργου» Παράκαμψη Αυλιωτών» της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου.

• Ομόφωνα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την ένταξη εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες Αποκατάστασης λειτουργίας λιμένα «ΑΜΜΟΥ»Οθωνών προϋπολογισμού 17.600,00, που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης.

• Κατά πλειοψηφία ενέκρινε το σώμα την τροποποίηση υποέργων του έργου «Τουριστικό Καταφύγιο Σκαφών Αναψυχής στη θέση Σπηλιά» της Π.Ε. Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, Χρήστο Σκούρτη.

• Επίσης, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο την παράταση της υπ΄αριθμ. 1352/368/12-1-2012 σύμβασης για την καθαριότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή.

• Κατά πλειοψηφία το Π.Σ. ενέκρινε την παράταση της υπ΄αριθμ. 64253/19097/2011/2-1-2012 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή.

• Ομόφωνα το Π.Σ. ενέκρινε τη συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 207-19/2011 απόφασης του Π.Σ. μεταφοράς μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή.

• Κατά πλειοψηφία το Π.Σ. ενέκρινε τη θέσπιση πάγιων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2012, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ζακύνθου, Διονύσιο Μυλωνά.

• Τέλος, κατά πλειοψηφία το Π.Σ. επικύρωσε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων 13, 14, 15, 16, με εισηγητή τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Χρήστο, Ανθη.