Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 03 Απριλίου 2012 09:43

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (11η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) σήμερα Τρίτη & ώρα 17:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάληψη συνδιοργάνωσης τελικής φάσης κυπέλλου Ελλάδας υδατοσφαίρισης (18-20 Μαίου)

ΕΙΣ : Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

2. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων.

ΕΙΣ: κ. Θεόδωρος Ματζουράτος

3. Εκμίσθωση Τουριστικού Αγκυροβολίου Αγίας Ευφημίας.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

4. Επιβολή τελών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Παλλικής , Ομαλών , Ελειού –Πρόννων , Πυλάρου ,και Ερίσου( 48/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής) .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

5. Επιβολή τελών αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Παλικής και Φισκάρδου (49/12 απόφ. Οικον Επιτροπής) .

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

6. Επιβολή δικαιωμάτων Δημοτικών Νεκροταφείων (άρθρο 72 παρ.1ζ Ν.3852/2010) ( 50/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

7. Καθορισμός συντελεστών δημοτικού φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2012 (άρθρο 10 Ν 1080/80) ( 45/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής )

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

8. Kαθορισμός ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που θα δικαιούνται μειωμένα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού ( 51/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

9. Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση χρήσης και πρόταση επιβολής τελών, ( 47/12 αποφ. Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

10. Χωροθέτηση αδιάθετων τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

11. Εγκριση κανονισμού για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

12. Σχετικά με χορήγηση αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2012 στην περιφέρεια του Δήμου Κεφαλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

13. Σχετικά με χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2012 στην περιφέρεια του Δήμου Κεφαλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

14. Σχετικά με αιτήσεις για μείωση προστίμου από παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

15. Εγκριση προϋπολογισμού Ιδρύματος Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2012

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

16. Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ( Ο.Κ.Α.Π.) Δήμου Κεφαλλονιάς οικ.ετους 2012 .

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Δ. Κοκκόσης

17. Έγκριση απολογισμού κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα οικ. έτους 2011

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

18. Έγκριση προϋπολογισμου κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα οικ. έτους 2012

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

19. Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό Θεαγένους Τρομπέτα

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

fraport-mobile