Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 3 θέματα

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 06 Αυγούστου 2022 08:56

Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 3 θέματα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 – 169 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 08 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ., με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 8η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

                       Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

    

ΘΕΜΑ 2ο: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης  αθλητικής εκδήλωσης με τoν Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου. 

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

 

 

Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης