Συνεδριάζει εκτάκτως την Δευτέρα 30/5 με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 28 Μαΐου 2022 16:56

Συνεδριάζει εκτάκτως την Δευτέρα 30/5 με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Έχοντας υπόψη, τα άρθρα 167 -169 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις - Ενημερώσεις από τη Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : 5η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

         Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2ο: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

                       Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 4ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης ), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.

 

                                                                       Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                                                    Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

                                                                                       Νικόλαος Μουζακίτης