Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου - Αυτά είναι για έργα για το 2022 (Απόφαση - λίστα)

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 18:24

Συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Αργοστολίου - Αυτά είναι για έργα για το 2022 (Απόφαση - λίστα)

 Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την 27η Ιανουαρίου 2022.

Eι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

προς κατάρτιση το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το Οικονομικό Έτος 2022.

Αρχικά αναφέρουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί και έργα που αφορούν το Δήμο Ληξουρίου και Σάμης είχαν ενταχθεί πριν την διάσπαση του πρώην Δήμου Κεφαλονιάς, για χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και τα έργα Κ.Α.Π. (πρώην ΣΑΤΑ) που είναι σε εξέλιξη ή αφορούν εξόφληση οφειλών.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 στον ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ