Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου - Η μείωση του τέλους χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στα θέματα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 10:43

Συνεδριάζει σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου  - Η μείωση του τέλους χρήσης τραπεζοκαθισμάτων στα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50ης (ΤΑΚΤΙΚΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη και των οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. Δ1Αα/Γ.Π. οικ 72486/2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύγκλησης των συλλογικών οργάνων για την προστασία και αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 όπως συμμετέχετε στην 50η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (χρήση της τεχνολογίας του epresence-www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με την αριθμ. εγκ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και αναλυτικά λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ αριθμ. 429/12-3-2020 (Β’ 850) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ. 9413/2020 (Β’ 1704), την 26η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. 14η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Οικ. Έτους 2021, περιέχει 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Έγκριση Ισολογισμού Απογραφής Έναρξης 1/9/2019 Δήμου Αργοστολίου σύμφωνα με την αριθ. 183744/2019 απόφαση Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς που δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ 3454/Β/13-09-2019, 4533/Β/11-12-2019 και 4452/Β/08-10-2020.

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Έγκριση διεξαγωγής ημερίδας με τίτλο «Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ»

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Εξειδίκευση πιστώσεων

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΔΑΚΙ.

Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας

 

  1. Έγκριση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) οχημάτων - μηχανημάτων έργου - μέσων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Αργοστολίου για το χρονικό διάστημα από 1/01/2022 έως 31/12/2022.

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού ΕΔΑΚΙ οικ έτους

Εισήγηση: : ΕΔΑΚΙ

 

  1. Καθορισμός ποσοστού μείωσης τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Εισήγηση: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Θεόφιλος Μιχαλάτος Δήμαρχος Αργοστολίου
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ