Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου (29/11/2021)

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 20:34

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου (29/11/2021)

{https://youtu.be/jSd_lNqyC_8/}

 

1) Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με :

« 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Αργοστολίου.
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

2) Έγκριση της 399/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με « Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Γ΄ Τριμήνου 2021.»
Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3) Επιχορήγηση του Σωματείου με την επωνυμία :« Λύκειο των Ελληνίδων - Παράρτημα Αργοστολίου .»

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

4) Εισήγηση – Πρόταση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας για το σχολικό Έτος 2022-2023.
Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ανδρόνικος -Νικόλας Βαλλιανάτος .

5) Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου
151-παρ.1 Ν.4412/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4782/2021 του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Νυφίου ».

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

6) Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου
151-παρ.1 Ν.4412/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4782/2021 του έργου:

«Αποκατάσταση Ζημιών στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο που προξενήθηκαν από τον Κυκλώνα με την Επωνυμία "ΙΑΝΟΣ"».

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

7) Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου
151-παρ.1 Ν.4412/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4782/2021 του έργου:
«Εργασίες Βελτίωσης και Συντήρησης Γηπέδου Κεραμειών .»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

8) Έγκριση της αριθ 134/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Προσδιορισμό αρχής – πέρατος και νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Ριζοσπαστών στο Αργοστόλι».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

9) Έγκριση της αριθ 135/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά
την «Τοποθέτηση μεταλλικού κιγκλιδώματος σωληνώσεων στηθαίου ασφαλείας
(σε συνέχεια υφιστάμενου) τμήματος δημοτικής οδού στα Κομποθεκράτα».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

10) Έγκριση της αριθ 136/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά την «Εξέταση αιτήματος πλακόστρωσης τμήματος πεζοδρομίου επί
των οδών Ευάγγελου Δενδρινού και Παναιτ Ιστρατι στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

11) Έγκριση της αριθ 64 /21 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που
αφορά την «Χορήγηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν οδοντιατρείου στην οδό Αγίου Γερασίμου 6 στο Αργοστόλι».
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

12) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Προσδιορισμό αρχή/πέρατος & νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Παναγή Βεργωτή στο Αργοστόλι .»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

13) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον
«Προσδιορισμό αρχής/πέρατος & νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Παναγή Πανά στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

14) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον
«Προσδιορισμό αρχής/πέρατος & νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Δημητρίου2 Δελλαδέτσιμα στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

15) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον «Προσδιορισμό αρχής/πέρατος & νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Ιωάννη Απέργη στο Αργοστόλι.»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

16) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Εξέταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημοτικής οδού στον Καραβάδο»
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

17) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αργοστολίου στο Ο.Τ. 262-Τομέας ΠΑ.
Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
των δημοτικών συμβούλων Ιωάννη Λυκούδη και Διονύση Πολλάτου

Θέμα : Παραχώρηση στον Δήμο του παλαιού παιδικού Νοσοκομείου Αργοστολίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ