Εκτακτη Γενική Συνέλευση για τον Σύνδεσμο Διαιατητών Ποδοσφαίρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 15:47

Εκτακτη Γενική Συνέλευση για τον Σύνδεσμο Διαιατητών Ποδοσφαίρου Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κεφαλληνίας και Ιθάκης που εδρεύει στο Αργοστόλι προσκαλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στις εργασίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 24-02-2013 ημέρα Κυριακη και ώρα 18:30 στα γραφεία του Συνδέσμου (2ο Δημοτικό κατάστημα πλ. Π. Μπακογιάννη).

Τα θέματα ημερησίας διάταξης είναι:

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2012
3. Εκλογή αναπληρωματικών μελών Δ.Σ.
4. Τροποποίηση Καταστατικού
α) Μείωση των μελών του Δ.Σ. από 9 σε 7.
β) Οικονομικοί πόροι λειτουργίας Συνδέσμου
5. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γεν. Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Με εντολή του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φ. ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ                       Ν. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ