Γ. Μανωλάτος: "Να δικαστούν για τα εγκλήματα τους… H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στην Υπηρεσία του Γερμανο-Γαλλικού Άξονα"

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Μαρτίου 2013 14:29

Γ. Μανωλάτος: "Να δικαστούν για τα εγκλήματα τους…  H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στην Υπηρεσία του Γερμανο-Γαλλικού Άξονα"

Γράφει ο Γαβριήλ Μανωλάτος Καθηγητής Οικονομικών και Ανάπτυξης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο, και η κινητήριος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έπρεπε να είναι ο «θεματοφύλακας» των Συνθηκών και να ενσαρκώνει το Κοινοτικό συμφέρον. Είναι όμως στην πραγματικότητα ο τοποτηρητής του Γερμανο-Γαλλικού άξονα. Το καθήκον της είναι να προασπίζεται τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά (όχι μόνο των κυρίαρχων κρατών) έτσι όπως διαγράφονται μέσα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις επιταγές των συνθηκών και τα οριζόμενα από αυτές.

Η Επιτροπή είναι, λοιπόν, ένα σώμα από ανεξάρτητα μέλη, τους επιτρόπους, που προτείνονται από τα κράτη μέλη και διορίζονται με ειδική πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων) για περίοδο πέντε ετών. Από την 1η Νοεμβρίου 2004, ο αριθμός των επιτρόπων αντιστοιχεί ένας για κάθε κράτος μέλος. Το Σύνταγμα της ΕΕ προβλέπει Επιτροπή περιορισμένη στα δύο τρίτα του αριθμού των κρατών μελών από το 2014 και μετά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται, για περίοδο πέντε ετών, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Μπορεί όμως να παυτεί νωρίτερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο διορισμός του προέδρου της Επιτροπής και των επιτρόπων εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο είναι υπόλογοι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει προτάσεις για νέες Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις οποίες υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Διασφαλίζει επίσης, την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της Ένωσης. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το σώμα των επιτρόπων επικουρείται από διοικητικό μηχανισμό αποτελούμενο από διευθύνσεις και ειδικευμένες υπηρεσίες, το προσωπικό των οποίων, 25 περίπου χιλιάδες, είναι μοιρασμένο μεταξύ Βρυξελλών και Λουξεμβούργου.

Η Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις. Μαζί με το Συμβούλιο της ΕΕ (αρχηγοί κρατών ή και κυβερνήσεων) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν το θεσμικό τρίγωνο της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελούν τη λεγόμενη Τρόικα, οι εκπρόσωποι της οποίας ελέγχουν την εφαρμογή των όρων των μνημονίων στη χώρα μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δεχτεί σκληρή κριτική, από προσωπικότητες διεθνούς κύρους και διεθνείς οργανισμούς, για τους σκληρούς όρους που επιβάλλει κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προκειμένου να τους χορηγήσει κάποιο δάνειο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κορυφαία αυτά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλειοδοτούν του ΔΝΤ στην επιβολή σκληρών μέτρων προκειμένου να δανειοδοτήσουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ, αποδείχτηκε ανηλεής για χώρες της περιφέρειας της Ένωσης όπως η Ελλάδα, Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Κύπρος. Οι πολίτες ξέρουν, ότι η ΕΚΤ εξυπηρετεί τα συμφέροντα του διεθνούς χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και όχι τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τα συμφέροντα του Γερμανο-Γαλλικού Άξονα και όχι τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά.

Ο αείμνηστος συμπολίτης μας Αντώνης Τρίτσης, είμαι σίγουρος ότι, θα έλεγε και για την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ...οι υπεύθυνοι της ΕΚΤ και της ΕΕ θα πρέπει να δικαστούν, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, από ένα διεθνές δικαστήριο ανάλογο εκείνου της Νυρεμβέργης όπως και οι υπεύθυνοι του ΔΝΤ.