Προετοιμασία για την έδρα του νέου περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεών Αποβλήτων στο Αργοστόλι

Προετοιμασία για την έδρα του νέου περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεών Αποβλήτων στο Αργοστόλι

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020 21:42
ΣΥΝΑΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΔΑΚΙ

Σελίδα 4 από 5