ΑΝΑΣΑ: Η περιφερειακή αρχή Κράτσα υποστηρίζει την διάλυση των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) Προστατευόμενων Περιοχών

ΑΝΑΣΑ: Η περιφερειακή αρχή Κράτσα υποστηρίζει την διάλυση των Φορέων Διαχείρισης (Φ.Δ.) Προστατευόμενων Περιοχών

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 18:36
Καταργείται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και ο Φ.Δ. του Εθνικού Δρυμού του Αίνου.

ΑΝΑΣΑ: Ντρόπιασαν την Κέρκυρα στο Πανελλήνιο περιφερειακή αρχή Κράτσα και διοίκηση του ΕΑΚΚ (οι «άριστοι»)

ΑΝΑΣΑ: Ντρόπιασαν την Κέρκυρα στο Πανελλήνιο περιφερειακή αρχή Κράτσα και διοίκηση του ΕΑΚΚ (οι «άριστοι»)

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020 12:32
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της ΑΝΑΣΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο.Σελίδα 9 από 15