ΑΝΑΣΑ: "Το νέο Γηροκομείο Αργοστολίου είναι πλέον σε λειτουργία"

ΑΝΑΣΑ: "Το νέο Γηροκομείο Αργοστολίου είναι πλέον σε λειτουργία"

Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2020 17:16
Το πρόγραμμα της ΠΙΝ/ΑΝΑΣΑ για Πρόνοια και Κοινωνική Συνοχή αποδίδει καρπούς

ΑΝΑΣΑ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τα σχολικά λεωφορεία (Covid 19)

ΑΝΑΣΑ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τα σχολικά λεωφορεία (Covid 19)

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 08:56
ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων
Σελίδα 4 από 15