Αναδιάρθωση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012 14:19

Αναδιάρθωση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης

Σε αναδιάρθωση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, προχωρούν από κοινού τα υπουργεία Ναυτιλίας και Παιδείας. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου, που έδωσαν  οι υπουργοί Κ. Μουσουρούλης και Κ. Αρβανιτόπουλος, εξήγγειλαν τη δημιουργία γραφείου σταδιοδρομίας στο υπουργείο Ναυτιλίας, εκσυχρονισμό των κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών των σχολών ναυτικής εκπαίδευσης, με απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ αλλά και με χρηματοδότηση από την Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών και τον αμερικανικό νηογνώμονα, προσλήψεις ωρομίσθιων καθηγητών, αλλά και προώθηση της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Οι ιδιωτικές σχολές θα λειτουργούν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και των λοιπών σχολών, ενώ θα ελέγχονται και θα εποπτεύονται από το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Επίσης, τα προσόντα των αποφοίτων θα πιστοποιούνται με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες ενιαίου συστήματος πιστοποίησης.

Τα δύο υπουργεία συμφώνησαν, επίσης, πως οι σπουδαστές των Ακαδημιών θα εφοδιαστούν με το δελτίο ειδικού εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών (πάσο), ενώ όσοι βρίσκονται κοντά σε περιοχές, στις οποίες λειτουργούν ΤΕΙ και ΑΕΙ, θα μπορούν να κάνουν χρήση και των κουπονιών σίτισης όπως και οι λοιποί φοιτητές.

Σημειώνεται ότι το κόστους σίτισης διεκόπη το 2011, λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης του κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης.

Επιπλέον, το Γραφείο Σταδιοδρομίας που θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Ναυτιλίας και στο οποίο θα απευθύνονται οι δόκιμοι των ΑΕΝ, θα έχει την αρμοδιότητα να επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ με την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος και δικτυακού τόπου, θα διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια της κίνησης των σπουδαστών.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης έναντι ανταλλάγματος των προσομοιωτών (simulators) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να παρέχεται συνεχής επιμόρφωση στα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών, που υπηρετούν σε πλοία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, είπε ότι στο υπουργείο έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας που εκτός από την παρακολούθηση των μέτρων για την εκπαίδευση θα παρουσιάσει αναλυτικό πρόγραμμα μελλοντικών ενεργειών σε τέσσερις μήνες.

Πρόσθεσε ότι ύστερα από στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, συμφωνήθηκε να επενδυθούν επιπλέον πόροι ύψους 35 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης έως το 2015 και αφορούν την κάλυψη του κόστους των ωρομίσθιων καθηγητών, καθώς και 25 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κόστους της επιδότησης του Α΄εκπαιδευτικού ταξιδιού των αποφοίτων εμπορικού ναυτικού.

Συνολικά, πάντως, έως το 2015, για τη ναυτική εκπαίδευση θα διατεθούν 94 εκατ. ευρώ.

Πηγή: express.gr