Μ. Φόρτες : Ενημέρωση για τις αποφάσεις στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνια Νησιά» 2007- 2013

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012 14:41

Προς: Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου Κοινοποίηση: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστο Άνθη Αργοστόλι 28/11/2012  Κύριε Περιφερειάρχη

Στις 13 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνια Νησιά» 2007-

2013 και στην οποία συμμετείχατε.

Θεωρώ ότι τόσο για τις εισηγήσεις που έγιναν και οπωσδήποτε σχετικά με την «Πορεία εφαρμογής του προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», την «Αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος», τις «Νέες τεχνικές προδιαγραφές δημοσίων έργων και τις επιπτώσεις στην εφαρμογή του προγράμματος», αλλά και τις αποφάσεις – συμπεράσματα που προέκυψαν, θα πρέπει να ενημερωθεί το περιφερειακό συμβούλιο και κατ’επέκταση ο Επτανησιακός λαός και να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.

Θα επισημάνω ότι εκτός από το ότι το ΕΣΠΑ μπαίνει τη νέα χρονιά 2013 στην τελική ευθεία της υλοποίησής του, η διαχείριση του είναι ίσως η σημαντικότερη αρμοδιότητα που έχει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αποχτώντας ξεχωριστή αξία μάλιστα λόγω της οικονομικής κρίσης και της μοναδικής (ίσως) δυνατότητας που παρέχεται από την αξιοποίηση των πόρων του για ανάπτυξη.

 Ως εκ τούτου θα πρέπει να εισαχθεί από εσάς ως εισηγητή εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου το θέμα :

«Ενημέρωση για 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνια Νησιά» 2007-2013 και λήψη απόφασης».

 

Με εκτίμηση

Γεράσιμος Φόρτες