Θεώρηση τιμών Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων – Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών- Βιλλες

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012 18:32

Θεώρηση τιμών Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων –   Διαμερισμάτων και  Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών- Βιλλες

Παρακαλούμε, όπως οι επιχειρηματίες που δεν έχουν θεωρήσει τιμοκαταλόγους, να φροντίσουν μέχρι τις 23/11/2012 να τους θεωρήσουν για την επιχείρησή τους, διότι μέχρι τώρα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, διαπιστώθηκε ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν έχουν συμμορφωθεί με το άρθρο 37 του Ν.3498/2006, σύμφωνα με το οποίο είναι υποχρεωμένοι να θεωρούν τιμοκαταλόγους κάθε χρόνο. Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία, να προσκομίσετε στο Γραφείο μας ένα αντίγραφο της αίτησης - δήλωσης τιμών. (Οι θεωρήσεις τιμοκαταλόγων γίνονται στα Γραφεία της Ο.Ε.Δ.Κ.Ι. Αντ. Τρίτση 64- τηλ. 2671029109)

Σε αντίθετη περίπτωση , είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ αρ.1597/28-01-2011 και τροποποιητική αυτής ΚΥΑ αρ. 14737/09-11-2011), και να επιβάλλουμε το προβλεπόμενο πρόστιμο των 300 €, σε κάθε επιχείρηση που δεν θα θεωρήσει τιμοκαταλόγους.

-Ο-
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΛΗΣ