Φιλόλογος με σεμινάρια στην ειδική αγωγή παραδίδει μαθήματα σε Αργοστόλι & Έρισσο

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020 11:48

Φιλόλογος με σεμινάρια στην ειδική αγωγή παραδίδει μαθήματα σε Αργοστόλι & Έρισσο

Φιλόλογος απόφοιτη Πανεπιστημίου τμηματος Ιστορίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου παραδίδει Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασιού-Λυκειού στην περιοχη Αργοστόλιου και στην περιοχή της Ερίσου. Με σεμινάρια στην ειδική αγωγή και με πιστοποίηση της Ρομποτικής διδασκαλίας.

Τηλ. επικλινωνίας: 6976086769.