30 χρόνια ίντερνετ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2013 12:05

30 χρόνια ίντερνετ

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου NCP από το TCP/IP (Transmission Control Protocol and Internet Protocol), σηματοδοτώντας ουσιαστικά την εξέλιξη του δικτύου APRANET, που άρχισε να αναπτύσσεται περί τα τέλη της δεκαετίας του '60, στο Internet που γνωρίζουμε σήμερα. Η μετάβαση στο TCP/IP ήταν λίγο πολύ επιβεβλημένη καθώς το δίκτυο APRANET πλησίαζε τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του πρωτοκόλλου NCP.

Έπειτα από μια ολόκληρη δεκαετία σχεδιασμού και ανάπτυξης, την 1η Ιανουαρίου 1983 γεννήθηκε το πρωτόκολλο TCP/IP για να θέσει τη βάση της δημιουργίας του World Wide Web από τον Tim Berners-Lee 6 χρόνια αργότερα. Η ανάπτυξη του πρωτοκόλλου αποδίδεται στους Αμερικανούς επιστήμονες Vint Cerf και Robert Kahn.

Πηγή: techgear.gr - enikos.gr