Μετάβαση - Κεφαλονιά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 14:48

Μετάβαση - Κεφαλονιά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού

 met1 Αντιγραφήmet2 Αντιγραφήmet3 Αντιγραφή

met4

 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ_ΓΙΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_01-2021.pdf