ΕΛΜΕΚΙ: Όχι στον εκπαιδευτικό λάστιχο - Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 09:33

ΕΛΜΕΚΙ: Όχι στον εκπαιδευτικό λάστιχο -  Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ εκτιμά ότι η διαδικασία προσδιορισμού των λειτουργικών κενών, των τοποθετήσεων, η δρομολόγηση υποχρεωτικών αποσπάσεων και νέου κύκλου υποχρεωτικών μετατάξεων είναι αναπόσπαστα μέρη μιας πολιτικής που θέλει να κατασκευάσει νέες υπεραριθμίες, διαθεσιμότητες και απολύσεις, σπέρνοντας την αβεβαιότητα και τον τρόμο στους συναδέλφους. Άλλωστε ακόμη και τα υπάρχοντα τμήματα, κατευθύνσεις και επιλογές είναι υπό την αίρεση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και καμία διαβεβαίωση δε μπορεί να δοθεί ότι ισχύουν ακόμη και οι παρούσες τοποθετήσεις. Μια σειρά συνάδελφοι βρίσκονται κυριολεκτικά στον «αέρα».  

Οι κυβερνητικές πιέσεις διαμόρφωσαν μια διαδικασία απαράδεκτη και επιβεβαίωσαν το ρόλο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων σαν όργανα τυπικής υλοποίησης και εξειδίκευσης κεντρικά ειλημμένων αποφάσεων. Επιπλέον, μια σειρά λάθη έχουν γίνει εις βάρος των συναδέλφων.

Οι εξελίξεις αυτές είναι άμεσα συνδεμένες με τις γενικότερες αλλαγές στο σχολείο και τις εργασιακές μας σχέσεις. Αποτυπώνουν τη ρευστοποίηση των γνωστικών αντικειμένων και κάθε έννοια σταθερότητας στην εργασία. Τα κενά που υπολογίστηκαν, όπως κάθε χρονιά, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες (διαρκής αναπροσδιορισμός των αναθέσεων, μεγάλος αριθμός μαθητών / τμήμα, μη χωρισμός τμημάτων στις ξένες γλώσσες κλπ).

Οι τοποθετήσεις και οι διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου υλοποιούν τον εκπαιδευτικό λάστιχο και καθιστούν τη ζωή των συναδέλφων βασανιστική (διάθεση σε τρία σχολεία, σε δύο διαφορετικά σχολεία την ίδια μέρα και μάλιστα που απέχουν μεγάλες αποστάσεις, πρόγραμμα με 6 ώρες συνεχόμενα μάθημα). Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σχεδόν ανέφικτο να βγει ρεαλιστικό πρόγραμμα από το σχολείο.

Το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ διαμορφώνει το εξής πλαίσιο:
• Κανένας συνάδελφος δεν πλεονάζει.
• Να γίνει εξ αρχής η διαδικασία, με νέες αιτήσεις και πλήρη εικόνα στους συναδέλφους.
• Τοποθέτηση όλων των συναδέλφων – συμπλήρωση σε μέχρι δύο το πολύ σχολεία.
• Να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα (με 20 το πολύ μαθητές), όλες οι κατευθύνσεις και οι επιλογές.

Αργοστόλι 19 Σεπτέμβρη 2013

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ-ΚΙ

Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας

Γεωργόπουλος Διονύσης  Γαλιατσάτος Νικόλας
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ