Μπαράζ ελέγχων από την Εφορία για να μην παραγραφούν υποθέσεις του 2015

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 06 Οκτωβρίου 2021 08:54

Μπαράζ ελέγχων από την Εφορία για να μην παραγραφούν υποθέσεις του 2015

Intime

Αγώνα δρόμου έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να προλάβει τις προθεσμίες και να μην παραγραφούν χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις που αφορούν εισόδημα, ΦΠΑ, ακίνητα και άλλα φορολογικά αντικείμενα και το δημόσιο απωλέσει σημαντικά έσοδα.

Για να μην συμβεί αυτό θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να έχουν γίνει οι έλεγχοι και να έχουν κλείσει οι υποθέσεις. Ο λόγος είναι για φακέλους που είναι ανοικτοί και αφορούν το έτος 2015 και οι οποίοι έχουν προθεσμία για λιγότερο από τρεις μήνες, για να μπουν στα φορολογικά αρχεία, χωρίς την δυνατότητα για ανάσυρση.

Η κινητοποίηση αυτή του ελεγκτικού μηχανισμού ήρθε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, το δημόσιο χάνει το δικαίωμα επιβολής φόρων και προστίμων σε περίπτωση που εντός του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Με λίγα λόγια θα πρέπει η πράξη προσδιορισμού του φόρου, όχι μόνο να εκδοθεί εντός της προθεσμίας παραγραφής, εν προκειμένου μέχρι το τέλους έτους, αλλά και να κοινοποιηθεί στο φορολογούμενου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας και όχι έπειτα από αυτή.

Όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, η ΑΑΔΕ έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα να «τρέξουν» τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων προχωρώντας στην έκδοση και την κοινοποίηση των πράξεων οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή τους που θα προκαλέσει σημαντικές απώλειες εσόδων στα κρατικά ταμεία.

Στο στόχαστρο των φοροελεγκτικών υπηρεσιών βρίσκονται:

  1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2015 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη. Στους φορολογούμενους που θα εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει στη φορολογική τους δήλωση τα αναδρομικά που έχουν εισπράξει, η ΑΑΔΕ θα στείλει «ραβασάκια» με το ποσό το φόρου που έχει προσδιοριστεί από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό.
  2. Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2015.
  3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2012, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2018. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής.
  4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2010 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, δηλαδή μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
  5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2005, για τις οποίες δεν είχε υποβληθεί ποτέ η οικεία δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές προβλέπεται 15ετής περίοδος παραγραφής, η οποία άρχισε να «τρέχει» αμέσως μετά το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να υποβληθούν οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις, δηλαδή από την 1η-1-2007 και λήγει στις 31-12-2021.

    Τι αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ

Η ανατροπή έγινε στα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε, εξαιτίας της απόφασης του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα διακόπτεται με τη νόμιμη κοινοποίηση της καταλογιστικής πράξης στο φορολογούμενο και όχι με μόνη την έκδοση της πράξης αυτής.

Να σημειωθεί ότι ο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ορίζει ότι η σχετική προθεσμία διακόπτεται μόνο με την έκδοση της πράξης, χωρίς να απαιτείται και η κοινοποίησή της για το σκοπό αυτό, αλλά στο Δικαστήριο η διάταξη αυτή κρίθηκε ανίσχυρη και άρα μη εφαρμοστέα, ως αντισυνταγματική.

Το ΣτΕ θεώρησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα παραβιάζονταν οι αρχές της φανερής δράσης της διοίκησης και της ασφάλειας δικαίου, καθώς η διακοπή της παραγραφής θα συνδεόταν με χρονικό σημείο άγνωστο στο φορολογούμενο.

Με βάση την παραπάνω απόφαση η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών «έσβησε» φόρο και πρόστιμα συνολικού ύψους 13.000 ευρώ για αναδρομικά του 2013 τα οποία θα έπρεπε να δηλωθούν το 2014 μετά από προσφυγή του φορολογούμενου ο οποίος ζήτησε παραγραφή της υπόθεσης καθώς η Εφορία εξέδωσε τη πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου στο τέλος του 2019 οπότε έληγε η προθεσμία για την μη παραγραφή αλλά την κοινοποίησε το 2020. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχος δικαιώθηκε καθώς είχε προσφύγει στη ΔΕΔ εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου από τη φορολογική διοίκηση.

newsit.gr