Η ΚΕΔΗΚΕ στο πλευρό εκπαιδευτικών και φοιτητών του ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013 15:52

Η ΚΕΔΗΚΕ στο πλευρό εκπαιδευτικών και φοιτητών του ΤΕΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς, αποφάσισε ομόφωνα να αποστείλει έγγραφο διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού για τις αλλαγές που επέρχονται από το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα διεξαχθούν. Ο χώρος της Παιδείας είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος χώρος, ζωτικής σημασίας για την πρόοδο της χώρας μας και στην βάση αυτή είμαστε θετικοί σε όποια ενέργεια στοχεύει στην αναβάθμισή του.

Θεωρούμε όμως με βάση το παρόν σχέδιο διαβούλευσης για την αναμόρφωση του Ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, ό,τι η λειτουργία του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων όχι μόνο υποβαθμίζεται, αλλά μαθηματικά οδηγούμαστε προς την κατάργησή του, με γνώμονα μόνο την δημοσιονομική προσαρμογή και όχι την αναβάθμισή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων αποτελεί έναν βασικό θεσμό για την συνοχή της Περιφέρειας, αντανακλά την αποκέντρωση των υπηρεσιών από το Κεντρικό Κράτος στην Περιφέρεια και δημιουργεί οικονομίες κλίμακος για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι επιπτώσεις της διακοπής λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. αναμφίβολα θα είναι αρνητικές με πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα για τις πόλεις που φιλοξενούν τα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα καθώς και για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους,

Προτείνουμε όχι μόνο την διατήρηση αλλά και την ενίσχυση του ρόλου των Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μέσω του επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των τμημάτων του σύμφωνα με τα πρότυπα της σύγχρονης εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες έτσι όπως κάθε φορά διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.

Είμαστε στο πλευρό των εκπαιδευτικών και των φοιτητών με μόνο κίνητρο την διατήρηση όλων των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Για το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

Ο Πρόεδρος

Άγγελος Κωνσταντάκης