Δέκα υποτροφίες προσφέρει το Γερολυμάτειο Κληροδότημα

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013 10:18

Δέκα υποτροφίες προσφέρει το Γερολυμάτειο Κληροδότημα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει είναι μόνιμοι κάτοικοι Καρδακάτων ή θα πρέπει να κατάγονται από τα Καρδακάτα αλλά να κατοικούν αλλού.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Καρδακάτων, ενώ θα πρέπει να παραμένουν εγγεγραμμένοι σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι υπότροφοι που να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο αριθμός των υποτρόφων θα συμπληρώνεται από παιδιά μόνιμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Θηναίας (Κοντογουράτα - Ρίζα - Πετρικάτα) και οι υποψήφιοι υπότροφοι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι. Οι υποτροφίες ανέρχονται σε 85,00 ευρώ για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 125,00 ευρώ για τους μαθητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Η κάθε υποτροφία θα χορηγείται για χρονικό διάστημα ισόχρονο των ετών σπουδών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι οι υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους και θα προάγονται με επιτυχία στις σπουδές τους.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην διεύθυνση -Κληροδότημα Ιωάννου Γερολυμάτου, Καρδακάτα Θηναίας, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ