Περιφέρεια : Ενημέρωση για τους κατόχους βοοειδών και αιγοπροβάτων

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 14:58

Περιφέρεια : Ενημέρωση για τους κατόχους βοοειδών και αιγοπροβάτων

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΙΤΑΙΟ ΠΥΡΕΤΟ Σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε η νέα Υπ. Απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων (Μελιταίος πυρετός). Με το νέο πρόγραμμα θεωρούνται ως ανέλεγκτες (αγνώστου υγειονομικού καθεστώτος) όλες οι εκτροφές στις οποίες δεν έχει γίνει αιμοληψία τους τελευταίους 12 μήνες.

Σύμφωνα με την Απόφαση η πρώτη αιμοληψία γίνεται στο 25% του πληθυσμού των ενήλικων ζώων (ελάχιστο 50 ζώα). Οι αιμοληψίες προσφέρουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό για την ποιότητα των ζώων και των προϊόντων της εκτροφής και παράλληλα γίνεται έλεγχος του ΟΣΔΕ. Γι' αυτό προσκαλούνται όλοι οι κάτοχοι αιγοπροβάτων να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κτηνιατρικής (Σουηδίας 11, Αργοστόλι, τηλ. 2671022793, 2671022689) ώστε να προγραμματίσουμε αιμοληψία στην εκτροφή τους.

Επίσης σύμφωνα με την απόφαση οι αιμοληψίες μπορούν να γίνουν και από ιδιώτες κτηνίατρους καθώς και από τους κτηνίατρους των κτηνοτροφικών και των αγροτικών συνεταιρισμών της περιοχής, εάν υπάρχουν.

Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Την ΥΑ που αφορά στο Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Αιγοπροβάτων (Μελιταίος πυρετός) μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σύνδεσμο http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer/animal-production/sheep-and-goats/823-astheneiesaigoprobaton.html

  • ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι ΒΟΟΕΙΔΩΝ πρέπει να προσέλθουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Κεφαλληνίας(Σουηδίας 11, Αργοστόλι, τηλ. 2671022793, 2671022689) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013 για να ενημερώσουν το Μητρώο Βοοειδών της εκτροφής τους και να παραλάβουν το έντυπο για το Χειρόγραφο Μητρώο που θα πρέπει να ενημερώνουν οι ίδιοι. Παράλληλα θα τους γίνει ενημέρωση για την συμπλήρωσή του. Παρακαλούνται όσοι Κτηνοτρόφοι κατά καιρούς έχουν κάνει έναρξη εκτροφής βοοειδών και δεν έχουν τώρα ζώα ή έχουν γίνει μεταβολές σε αυτά χωρίς να έχουν ενημερώσει την υπηρεσία μας, να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κτηνιατρικής ώστε να ενημερωθεί η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Όσοι κτηνοτρόφοι δεν επικοινωνήσουν και δεν ενημερώσουν το Τμήμα Κτηνιατρικής θα αποκλείονται από τις ενισχύσεις κατά την διασταύρωση των στοιχείων. Επίσης θα προταθούν για έλεγχο και επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Η υπηρεσία μας είναι πάντοτε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ