Δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ η συγχώνευση των Νοσοκομείων

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2013 09:25

Δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ η συγχώνευση των Νοσοκομείων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β 3499/31.12.2012 με το οποίο τα υπό ενιαία διοίκηση διασυνδεόμενα Νοσοκομεία Κεφαλονιάς : Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνιάς και Γενικό Νοσοκομείου Ληξουρίου «Μαντζαβινατειο» αποτελούν εφεξής αυτοτελές και ενιαίο ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας", με έδρα το Αργοστόλι και δυναμικότητα 150 κλινών.

Στο ενιαίο ΝΠΔΔ ενοποιούνται οι οργανισμοί των δυο νοσοκομείων συμπεριλαμβανομένων και όλων των οργανικών θέσεων του προσωπικού.