Γιατί σε ορισμένα από τα εστιατόρια του νησιού δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα ;

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 11:30

Γιατί σε ορισμένα από τα εστιατόρια του νησιού δεν τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα ;

Πλήθος μηνυμάτων δεχόμαστε τον τελευταίο καιρό σε σχέση με την μη τήρηση των βασικών υγειονομικών πρωτοκόλλων από μερίδα εστιατορίων της Κεφαλονιάς.

Πιο συγκεκριμένα , το πρόβλημα εστιάζεται στην αποφυγή χρήση μάσκας ή προσωπίδας από τους εργαζόμενους ή την λανθασμένη εφαρμογή τους (π.χ. κατεβασμένη μάσκα).

Φυσικά και αντιλαμβανόμαστε ότι η χρήση μάσκας δεν είναι καθόλου ευχάριστη και ειδικά για τους ανθρώπους που εργάζονται σε δύσκολες συνθήκες, όμως τα πρωτόκολλα πρέπει να τηρούνται για λόγους ουσίας αλλά και επικοινωνίας.

Ουσίας γιατί προστατεύει σημαντικά (με βάσει τις οδηγίες των ειδικών) αλλά και επικοινωνίας καθώς συμβάλλει στην εδραίωση στους επισκέπτες ότι ο τόπος μας είναι ένας τόπος ασφαλής που τηρεί στο ακέραιο τις οδηγίες.