ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ : Απαγορεύονται μπάνιο στην θάλασσα, χρήση ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και υποβρύχιο ψάρεμα

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 09:02

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ : Απαγορεύονται μπάνιο στην θάλασσα, χρήση ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής και υποβρύχιο ψάρεμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετ.: α) ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2131.1/20719/30-03-2020 ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.AKT/ΔΛΑ A’
β) ΑΡΙΘΜ. Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ.20036 ΚΥΑ (ΦΕΚ 986 Β ́/22-03-2020)

Σε εκτέλεση ανωτέρω (α) σχετικής, γνωρίζεται ότι δραστηριότητες όπως λήψη θαλάσσιου λουτρού, χρήση ιδιωτικών θαλασσίων μέσων αναψυχής και υποβρύχια αλιεία, δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ.2 του άρθρου πρώτου (β) όμοιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα:

«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» και ως εκ τούτου απαγορεύονται.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ


Ετικέτες: