Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Ενημερωτική Εκδήλωση στον Πόρο

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019 13:38

Δίκτυο Συνεργασίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης: Ενημερωτική Εκδήλωση στον Πόρο

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των υποδράσεων που έχουν προκηρυχθεί, και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Στο πλαίσιο σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων, το ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ και ΙΘΑΚΗΣ, σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει στον Πόρο με θέμα:

Παρουσίαση του ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 (LEADER/CLLD): «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα),στις 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στο δημοτικό κατάστημα Πόρου.

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των υποδράσεων που έχουν προκηρυχθεί, και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.