Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» αναζητά προσωπικό

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 14:08

Ο «ΥΠΕΡΙΩΝ» αναζητά προσωπικό

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002228 «Κέντρο διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία Υπερίων»

H Ένωση Προστασίας της Ισότητας & των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ» προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΥΠΕΡΙΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020», δύο (2) άτομα ειδικότητας ψυχιάτρου και εργοθεραπευτή αντίστοιχα και καλεί τους υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τις παρακάτω θέσεις εργασίας – ειδικότητες:

1.Κωδικός Θέσης Α1: Ιατρός – Ψυχίατρος(ΠΕ)

Αφορά σε μία (1) θέση μερικής απασχόλησης.

2. Κωδικός Θέσης Α2: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΤΕ)

Αφορά σε μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης.

Οι συμβάσεις των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι διάρκειας μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης (Απρίλιος 2020) και με δυνατότητα ανανέωσης-επέκτασης μετά από παράταση του προγράμματος.

Οι Αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έως και την Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 από τις 09:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ στην γραμματεία του Κ.Δ.Η.Φ., Περιοχή Λογγός Ληξουρίου, Κεφαλληνίας, ΤΚ 28200.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αναλυτική πρόσκληση (αρ. πρωτ. 129/19.07.2019) και τα απαιτούμενα έντυπα (Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση κλπ) στην ιστοσελίδα της Ένωσης «ΥΠΕΡΙΩΝ» (http://enosi-amea-yperion.gr/) ή στα γραφεία της Ένωσης.

Για την Ένωση Προστασίας της Ισότητας

& των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σοφία Μαροπούλου-Ζαφειράτου


Ετικέτες: