Αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012 21:15

Αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών

Tο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθίων εκπαιδευτικών, καθώς και των πινάκων διορισμών (ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με πραγματική προυπηρεσία, πίνακας 24/μηνου και πίνακας 30/μηνου) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολ.έτους 2012-2013,

καλεί, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:
α) Έχουν προυπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθίου εκπαιδευτικού μέχρι 30.06.2010,
β) Έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο ή/και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης και του βαθμού του πτυχίου τους,

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά
από 16-07-2012 έως 27-07-2012.

Κατεβάστε όλη την προκύρηξη σε pdf παρακάτω

aitiseis