Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 13:03

Ανανέωση και έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει το κοινό ότι για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α., ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 20η Ιουνίου 2012 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2012. Η ανανέωση των Δελτίων μετακίνησης θα πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς με την προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών :

• Δελτίο μετακίνησης του 2011
• Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση απογραφής ΑμεΑ ή απόφαση ασφαλιστικού φορέα , όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)και η διάρκεια ισχύος
• Αστυνομική ταυτότητα

Η έκδοση Νέων Δελτίων θα πραγματοποιείται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, (Μομφεράτου 30 Αργοστόλι τηλ. 26713 62700,703) με την προσκόμιση των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και επιπλέον :

• Δυο πρόσφατες φωτογραφίες
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 για την διεύθυνση και το τόπο διαμονής

Ημερομηνία λήξης ισχύος των Δελτίων του 2011 ορίζεται η 31η Ιουλίου 2012.

Σας ευχαριστούμε για την προβολή του θέματος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ