Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012 19:54

Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία

Η επιτυχημένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων συνεχίζεται και το 2012 με μια σειρά Θερινών Σχολείων που απευθύνονται σε επιστήμονες και επαγγελματίες, σε μια ευρεία γκάμα επιστημονικών αντικειμένων.


Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει από τις 4 Ιουλίου 2012 έως και τις 13 Ιουλίου 2012 (04/07/12 - 13/07/12), στη Λευκάδα, Θερινό Σχολείο με θέμα:
Κοινωνική Οικονομία


Ο στόχος του Θερινού Σχολείου είναι η απόκτηση της απαραίτητης γνώσης και των κατάλληλων εφοδίων για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική ανάλυση και σχεδιασμό σε νησιωτικό περιβάλλον με εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων δράσεων προς όφελος της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο κύριος σκοπός του Σχολείου είναι να καταρτίσει τους συμμετέχοντες ως προς τα εξής:
1. Παρουσίαση θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Ανάλυση πολιτικών και καλών πρακτικών της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.
4. Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και άλλων Κοινοτικών Πόρων από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.
5. Χάραξη επικοινωνιακής στρατηγικής Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
6. Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
7. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα.
8. Strategic and Operational Management for Social Service Organisations.
9. Human Resource Planning and the management of Human Resources within Social Service Organisations.
10. Motivation theories and Performance and Reward Systems within Social Service Organisations.
11. Social Capital and utisation of human resources within the Greek labour market.
12. Συμβουλευτική Ενδυνάμωση και Προοπτικές Απασχόλησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.
13. Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
1. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των κοινωφελών επιχειρήσεων τους, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, Τοπικής Ανάπτυξης, Ποιότητας ζωής, Κοινωνικής ένταξης, Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση και μόχλευση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού κ.ο.κ.
2. Εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων και συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης και Ποιότητας Ζωής (αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου, προώθηση του τουρισμού και του αγροτουρισμού, άρση της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, παραγωγή και προώθηση τοπικών προϊόντων, ενίσχυση της απασχόλησης) καθώς και στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
3. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο Κοινωνικής Οικονομίας, Χρηματοδοτικά εργαλεία για την αναζήτηση πόρων, Μάρκετινγκ, Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Ποιότητα, Τοπική Κοινωνία.
4. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
o Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις σε ευρύτερα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στους τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Ποιότητας Ζωής και της Κοινωνικής Φροντίδας.
• Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά: 180,00 € κατ' άτομο)
• Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα είναι μιάμιση (1,5) εβδομάδα, πέντε-έξι (5-6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 4 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).
• Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 18/05/2012 έως 15/6/2012
2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:

 Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html
 Από τη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.
1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :
 Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:00, στη γραμματεία του Τμήματος «Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία», ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1, ΤΚ 31100, Λευκάδα.
 Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη "Για το Θερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία", με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 15/06/2012.

1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.
Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.
• Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:
1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας.
2. Η επαγγελματική εμπειρία.
• Διαδικασία επιλογής
1. Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής.
2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση.
• Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Αραβανή - τηλ. 26450-26160, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.