Στήριξη του Ληξουριώτη σταφιδοπαραγωγού από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 26 Μαΐου 2012 20:41

Στήριξη του Ληξουριώτη σταφιδοπαραγωγού από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στηρίζοντας έμπρακτα τους σταφιδοπαραγωγούς της Παλλικής, οι οποίοι με εμπειρία, γνώσεις και μεράκι συνεχίζουν την πατροπαράδοτη καλλιέργεια της Ληξουριώτικης σταφίδας, ανταποκρινόμενη στην αιτούμενη παροχή λογιστικής εξυπηρέτησης προχώρησε στην ορθή και έγκαιρη σύνταξη των απαραίτητων στοιχείων για την αγορά της φετινής ποσότητας ξηρής Ληξουριώτικης σταφίδας από το συνεργαζόμενο συνεταιριστικό σταφιδεργοστάσιο της Σ.Κ.Ο.Σ.


Η σταφιδοκαλλιέργεια που έχει μείνει στην Παλλική είναι προσαρμοσμένη και στηρίζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που τις επέτρεψαν να επιβιώσει μέσα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο της μονόπλευρης ανάπτυξης του τουρισμού όσο και των προϊόντων της, από ομοειδή εισαγόμενα προϊόντα αποτέλεσμα της παγκοσμιοποιημένης αγοράς.


Η μεταφορά της εν λόγω ποσότητας σταφιδοκάρπου στην Σ.Κ.Ο.Σ. για εναποθήκευση και περαιτέρω επεξεργασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς με μέριμνα και στήριξη της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης.


Από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Κεφαλληνίας & Ιθάκης