Το Επιμελητήριο ενημερώνει…

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 23:47

Το Επιμελητήριο ενημερώνει…

1.Οσοι χρωστούν στον ΟΑΕΕ εισφορές μέχρι 15.000 ευρώ και τα πρόσθετα τέλη δεν ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ-έχουν, δηλαδή, συνολικό χρέος μέχρι 20.000 ευρώ-μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τον Οργανισμό και τα οφειλόμενα να παρακρατούνται από την σύνταξη. Το νέο όριο ισχύει για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 11/4/2012, για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από 11/4/2012 και οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί η οφειλή καθώς και για αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την 11/4/2012 αλλά δεν έχει παρέλθει μέχρι την ημερομηνία αυτή η προθεσμία των δύο μηνών για την καταβολή της δόσης.


2. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 και για τις δηλώσεις που η υποβολή τους γίνεται «ηλεκτρονικά» και γι αυτές που υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.

Αργοστόλι 18/05/12
Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Μιχαλάτος Θεόφιλος