Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 19:41

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ο Δ/ντης της Δ/νσης Δ.Ε. Κεφαλληνίας, έχοντας υπόψη την παρ.16 του αρθ.14 του Ν.1566/1985 και το με, αρ.πρωτ.:125257/Δ2/9-9-2013, έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού του Υ.ΠΑΙ.Θ., προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.33(ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ), ΠΕ14.01(ΙΑΤΡΩΝ) και ΠΕ18.10(ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Δ/νση Δ.Ε. Κεφαλληνίας από Πέμπτη 19-9-2013 έως και Τρίτη 24-9-2013.

Ο Διευθυντής Δ.Ε.

Μαρκάτος Δημήτριος
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ