Απόψε: Αγρύπνια του Ακάθιστου Ύμνου στην Μονή της Άτρου

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 19:23

Απόψε: Αγρύπνια του Ακάθιστου Ύμνου στην Μονή της Άτρου

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31 - 03 - 2023  ΣΤΙΣ  8 : 00 μ. μ.

ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΗ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΕΡΑΣΜΑ ΜΕ ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ.

 

Ε Κ   Τ Η Σ   Ι Ε Ρ Α Σ   Μ Ο Ν Η Σ