Πρόγραμμα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις εκκλησίες της Κεφαλονιάς

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022 17:16

Πρόγραμμα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις εκκλησίες της Κεφαλονιάς

 IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

 

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – KΡΑΝΗΣ :

 

Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός             Ἑσπερινός π. Σπυρίδων Πετεινᾶτος

                                  Θεία Λειτουργία   »         »

Ἱ. Ναός Ταξιαρχών Αργοστολίου Ἑσπερινός π. Κύριλλος Κουκόσιας

                                 Θ. Λειτουργία π. »         »

Ἱ. Ναός Υ.Θ. Σισσιωτίσσης       Ἑσπερινός π. Φώτιος Καβαλλιερᾶτος

                                   Θεία Λειτουργία   »       »

Ἐνορία Ἀγκώνος                        Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

                                   Θ. Λειτουργία π. Ξενοφῶν Ζαρκάδας

Ἐνορία Δειλινάτων (Λυμπί)       Ἑσπερινός π. Ἄνθιμος – Γεώργιος Καλαρύτης

                                   Θεία Λειτουργία        »         »

Ἐνορία Ἐπανοχωρίου               8.30 μ.μ. Ἑσπερινός π. Ξενοφῶν Ζαρκάδας

Ἐνορία Ρίζας                    Ἑσπερινός π. Χαράλαμπος Τζάννες

                                   Θεία Λειτουργία   »         »

Ἐνορία Σπηλίων                  Ἑσπερινός π. Χαράλαμπος Χαρῖτος

                                   Θεία Λειτουργία   »         »

Ἐνορία Φαρακλάτων             Ἑσπερινός π. Βασίλειος Παυλᾶτος

                                   Θεία Λειτουργία   »         »

Ἐνορία Φάρσων                  08:15 μ.μ. Ἑσπερινός π. Φώτιος Θ. Γαβριελᾶτος

Ἐνορία Φραγκάτων                    7:00 μ.μ. Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Χαραλαμπάτος

                                   Θεία Λειτουργία π. Γεράσιμος Χαραλαμπᾶτος

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ:

Ἐνορία Δοριζάτων               Ἑσπερινός π. Μάρκος Ἀποστολᾶτος

                                   Θεία Λειτουργία       »         »

Ἐνορία Καλλιγάτων               Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Ἀγγελᾶτος

                                   Θεία Λειτουργία       »         »

Ἐνορία Κεραμειῶν                7 μ.μ. Ἑσπερινός π. Ξενοφώντας Ζαρκάδας

Ἐνορία Λακύθρας (Παναγία     Ἑσπερινός π. Παναγής Ἀννιᾶς

Μεσσών)                         Θεία Λειτουργία   »     »

Ἐνορία Μεταξάτων               Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Μεσολωρᾶς

                                   Θεία Λειτουργία   »     »

Ἐνορία Περατάτων               Ἑσπερινός π. Νικόλαος Μαραβέγιας

                                   Θεία Λειτουργία   »     »

Ἐνορία Σαρλάτων                 Ἑσπερινός π. Νικόλαος Παγουλᾶτος

                                   Θεία Λειτουργία   »     »

 

Ἐνορία Σιμωτάτων               Ἑσπερινός π. Κων/νος Τζουβέκας

                                   Θεία Λειτουργία   »     »

Ἐνορία Σπαρτιῶν                 Ἑσπερινός   π. Κυπριανός Βουτσινάς

                                 Θ. Λειτουργία π.   »         »

Ι.Μ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ             Θ. Λειτουργία π. Νικόλαος Σωτήρας

 

 

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΕΛΕΙΟΥ

Ἐνορία Ἀργινίων            Ἑσπερινός π. Δανιήλ Ζωγρᾶφος

                             Θεία Λειτουργία π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος

Ἐνορία Καπανδριτίου        Ἑσπερινός π. Σπυρίδων Τζαμαρίας

                             Θεία Λειτουργία   »     »

Ἐνορία Μαυράτων                 Ἑσπερινός π. Δημήτριος Σπαθής

                             Θεία Λειτουργία       »     »

Ἐνορία Μαρκοπούλου       Ἑσπερινός. π. Πέτρος Ἀνδρεᾶτος & Μητρ. Ἀμορίου

                             Θεία Λειτουργία. Μητροπολίτης Ἀμορίου

Ἐνορία Πάστρας           Ἑσπερινός π. Ἀντώνιος Καγκελάρης

                             Θεία Λειτουργία   »     »

Ἐνορία Πόρου             Ἑσπερινός π. Νεκτάριος Καβίδας

                             Θεία Λειτουργία π. Νεκτάριος Καβίδας

Ἐνορία Σκάλας             Ἑσπερινός π. Σταύρος Ζαπάντης

                             Θεία Λειτουργία     »       »

Ἐνορία Τζαννάτων         Ἑσπερινός π. Γεώργιος Παραμερίτης

                             Θεία Λειτουργία     »       »

 

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ:

 

Ἐνορία Ἀθέρος             7:00 μ.μ. Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος

Ἐνορία Δαμουλιανάτων    Ἑσπερινός π. Νικόλαος Θεοφιλᾶτος

                             Θεία Λειτουργία     »       »

Ἐνορία Παντοκράτορος    Ἑσπερινός π. Χαράλαμπος Μαρκέτος

                             Θεία Λειτουργία     »       »

Ἐνορία Περλιγκάδων      Ἑσπερινός π. Ἀθανάσιος Λυκούδης

                            Θεία Λειτουργία       »       »

Ἐνορία Κοντογεννάδος     9:00 μ.μ. Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Φραγκισκᾶτος

         Θεία Λειτουργία        »         »

Ἐνορία Παρισσάτων     Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Γεωργᾶτος

                             Θεία Λειτουργία   »       »

Ἐνορία Χαυριάτων         Ἑσπερινός π. Γεράσιμος Σφαέλος

                             Θεία Λειτουργία   »       »

 

Ἐνορία Κουβαλάτων       Ἑσπερινός π. Νικόλαος Σωτῆρας

Ἐνορία Σκηνέα             Ἑσπερινός π. Νικόλαος Κανελλόπουλος

                             Θεία Λειτουργία   »       »

Ι. Μ. Κορωνάτου           Ἱερά Ἀγρυπνία π. Ἰωάννης Παναγιώτου

 

 

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΑΜΗΣ:

 

Ἐνορία Διγαλέτου               Ἑσπερινός π. Κωνσταντῖνος Λιοσᾶτος

                           Θ. Λειτουργία   »         »

Ἐνορία Χαλιωτάτων     Ἑσπερινός π. Κων/νος Φλαμιᾶτος

                             Θεία Λειτουργία   »         »

Ἐνορία Πουλάτων           Ἑσπερινός π. Σπυρίδων Φλαμιᾶτος

                             Θεία Λειτουργία   »         »

Σάμη - Ἱ. Μ. Ἀγριλίων       Ἑσπερινός π. Φώτιος Γαβριελᾶτος

                             Θεία Λειτουργία   »         »  

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΥΣΣΟΥ:

 

Ἐνορία Ἂσσου              Θεία Λειτουργία π. Δανιήλ Ζωγράφος

Ἐνορία Πατρικάτων        Ἑσπερινός π. Ἰωάννης Κοψίνης  

Ἐνορία Καρυάς                Θεία Λειτουργία π. Ἰωάννης Κοψίνης

Ἐνορία Κομητάτων              Θεία Λειτουργία π. Ἀνδρέας Σβορώνος

Ἐνορία Χαλικερή         Θεία Λειτουργία π. Φώτιος Θ. Γαβριελᾶτος

                                                                

ΑΡΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΛΑΡΟΥ:

Ἀντυπάτα Ι.Ν.Ταξιαρχῶν (14/08) ὣρα 7:00 μ.μ. Ἑσπερινός π. Βασίλειος Ζήσης Ἐνορία Μπεκατωράτων (15/08) ὣρα 07:30 π.μ. Θ. Λειτουργία π. Βασίλειος Ζήσης

 

Ἱ.Ν. Κοιμ.Θεοτόκου “Σκαλοπάτι„ (15/08) ὥρα 07:30 π.μ. Θεία Λειτουργία

   π. Κωνσταντῖνος Ζαπάντης

    

Ἱ. Μονή Ἀνατολικοῦ              Ἑσπερινός ὥρα 8.30 μ.μ.

         Θεία Λειτουργία ὣρα 07:30 π.μ.                  

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ :

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,          π. Διονύσιος Μαρκέτος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΡΙΛΙΩΝ                     π. Φώτιος Γαβριελάτος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ                    π. Νικόλαος Σωτήρας

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΑΤΟΥ Ἱερά Ἀγρυπνία π. Ἰωάννης Παναγιώτου

                                                  

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ