Πανελλαδικές 2022: Ποια μαθήματα αναμένεται να δυσκολέψουν τους υποψήφιους

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022 07:28

Πανελλαδικές 2022: Ποια μαθήματα αναμένεται να δυσκολέψουν τους υποψήφιους

 Στις Πανελλήνιες Εξετάσεις υπάρχουν ορισμένα μαθήματα στα οποία μόνιμα οι υποψήφιοι γράφουν κάτω από τη βάση σε μεγάλα ποσοστά.

Σε όλες τις Πανελλαδικές Εξετάσεις κάποια μαθήματα δυσκολεύουν περισσότερο και κάποια λιγότερο τους υποψήφιους. Υπάρχουν και ορισμένα στα οποία μόνιμα οι υποψήφιοι γράφουν κάτω από τη βάση σε μεγάλα ποσοστά.

Μαθηματικά και Ιστορία, ήταν τα δύο μαθήματα που οδήγησαν στις τελευταίες Πανελλαδικές Εξετάσεις (2021) τους περισσότερους από τους μισούς υποψήφιους σε βαθμολογίες κάτω από τη βάση.

Συγκεκριμένα, στα Μαθηματικά  κάτω από τη βάση έγραψε ποσοστό 57,31% των υποψηφίων ( συνολικά 22.266 υποψήφιοι).

Αντίστοιχα στην Ιστορία,  κάτω από τη βάση έγραψε το 51,18% (11.407 υποψήφιοι).

Αντίστοιχης δυσκολίας γεγονός που οδήγησε αρκετούς μαθητές να γράψουν κάτω από τη βάση ήταν και τα θέματα σε Φυσική και Αρχαία και συγκεκριμένα, 45,59% έγραψε κάτω από τη βάση στη Φυσική και 45,26% στα Αρχαία Ελληνικά.

Αντίθετα στο μάθημα της Έκθεσης μόνο το 20,37%των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση

Αναλυτικά

Όσον αφορά την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Αρχαία Ελληνικά το 45,26%% των υποψηφίων έγραψε από 0 έως 10. Βαθμολογία από 18 έως 20 συγκέντρωσε το 3,83% των υποψηφίων . Στην Ιστορία, επίσης το ποσοστό κάτω από τη βάση ήταν υψηλό, με 51,19% ενώ 18 με 20 έγραψε το 13,65%. Στο μάθημα της Κοινωνιολογίας συγκεντρώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό υψηλότερων βαθμολογιών, αφού το 22,15% των υποψηφίων αρίστευσε (19-20).

Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, στη Φυσική το ποσοστό που έγραψε κάτω από τη βάση ήταν 44%, χωρίς ωστόσο να λείπουν ψηλές βαθμολογίες, καθώς το 16,98% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Η εικόνα είναι καλύτερη στο μάθημα των Μαθηματικών, με το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση να διαμορφώνεται στο 31,8% και των βαθμολογιών 18-20 στο 19,01%.

Για τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας, η εικόνα για το μάθημα της Φυσικής δεν διαφέρει από τη γενική τάση, με το 47,43%  των υποψηφίων να έχει γράψει κάτω από 10 και το 18,39% να έχει λάβει βαθμολογία 18-20. Στη Χημεία, στο 38,66%  διαμορφώθηκε το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση, ενώ οι άριστοι αυξήθηκαν σε σχέση με πέρσι, αφού το 15,38%  των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία από 18 έως 20. Στη Βιολογία, το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν μεγαλύτερο ήτοι 31,56% , υπήρξε διασπορά στις βαθμολογίες άνω του 10, ενώ από 18 έως και 20, έλαβε το 17,78%.

Τέλος, σχετικά με τους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, στα Μαθηματικά το 72,76% έγραψε κάτω από τη βάση. Τα γραπτά που βαθμολογήθηκαν με βαθμό άνω του 18, ήταν πολύ λίγα, ήτοι 2,66%. Στο μάθημα της Πληροφορικής, κάτω του 10 έγραψε το 41,69%  των υποψηφίων. Δεν έλειψαν ωστόσο και οι καλές βαθμολογίες, με το 21,70%% των υποψηφίων να παίρνει βαθμό από 18 έως 20. Στο μάθημα της Οικονομίας, κάτω από τη βάση έγραψε το 34,31% των υποψηφίων και 18-20 το 27,12%.

Πηγή: alfavita.gr