Ερώτηση Βελόπουλο στο Αίτημα επιτροπής αλιέων Κεφαλονιάς και απάντηση Υπ. Ναυτιλίας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 17:13

Ερώτηση Βελόπουλο στο Αίτημα επιτροπής αλιέων Κεφαλονιάς και απάντηση Υπ. Ναυτιλίας

Του:                Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ:             Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ:            «Αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα των αλιέων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης»

Κύριοι, κύριοι, Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από αλιείς της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, Επιτροπή Αγώνα αλιέων και αγροτοκτηνοτρόφων έχει συγκροτηθεί στα νησιά τους, με αφορμή τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους.

Όπως μας μετέφεραν οι ως άνω, ένας συνδυασμός πρόσφατων αλλά και μακροχρόνιων άλυτων προβλημάτων έχουν οδηγήσει σε πολύ δυσμενή θέση τους αλιείς στα νησιά τους. Συγκεκριμένα, μας μετέφεραν ότι: α) έναν χρόνο μετά από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα «Ιανού», οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί για τις ζημιές σε μηχανήματα και αλιευτικά σκάφη είναι ελάχιστες, β) παρατηρούνται μεθοδεύσεις ιδιωτικοποίησης του Καταφυγίου Αγίας Πελαγίας και αποκοπής των επαγγελματιών ψαράδων απ’ τον αλιευτικό πλούτο της περιοχής, αποθαρρύνοντας τη νέα γενιά να ακολουθήσει το επάγγελμα του ψαρά. γ) δεν υπάρχει κανένα καρνάγιο στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, δ) από την φετινή χρονιά εφαρμόζεται πρόσθετο Τέλος Ιδιοκτησίας για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, προσθέτοντας ένα ακόμη χαράτσι στους συναδέλφους τους αλιείς.

Οι ανωτέρω μας μετέφεραν, επίσης, την ανακοίνωση της παραπάνω Επιτροπής Αγώνα που μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Απαιτούμε εδώ και τώρα: α) να χωροθετηθούν και να λειτουργήσουν άμεσα χώροι για καρνάγιο σε όλους τους Δήμους στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη για να συντηρούν οι αλιείς τα σκάφη τους απρόσκοπτα, β) να καταργηθεί το τέλος ιδιοκτησίας για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, γ) να απαλλαγούν οι αλιείς από τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία, δ) να δοθούν άτοκα δάνεια σε αλιείς για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, να ικανοποιήσετε τα παραπάνω αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα των αλιέων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

«Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1085/10-11-2021 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».

Επί της εν θέματι Ερώτησης γνωρίζεται ότι στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2021 έχει ενταχθεί η μελέτη «Έργα αναβάθμισης λιμένα Αγ. Ευφημίας», προϋπολογισμού 468.966,97€, αρμοδιότητας Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας, ενώ αναμένεται να ενταχθεί και έργο προϋπολογισμού 50.000,00€ προς αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο «ΜΠΑΛΛΟΣ» στον λιμένα Βαθέως Ιθάκης.

Αναφορικά με τη χωροθέτηση και λειτουργία καρνάγιων, επισημαίνεται ότι στις περιοχές της Κεφαλληνίας και Ιθάκης δεν προκύπτει η λειτουργία κάποιου καρνάγιου ούτε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ενημερωθεί για την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με καταγραφή του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2020, στην Επικράτεια λειτουργούν περί τα εβδομήντα πέντε καρνάγια-ταρσανάδες, για τα οποία καταβάλλεται προσπάθεια διατήρησης ή/ και αύξησής τους.

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, αιτήματα για χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία καρνάγιων δύνανται να υποβάλλονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα (ιδιώτες), τα οποία ασχολούνται με την εν λόγω δραστηριότητα σε περιοχές, είτε εντός αιγιαλού-παραλίας είτε εντός χερσαίας ζώνης λιμένα.

Κατά τη διαδικασία χωροθέτησης και αδειοδότησης ενός καρνάγιου δύναται να εμπλακεί κατά περίπτωση πλήθος συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων όπως:
i) Το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην περίπτωση χωροθέτησης του καρνάγιου εντός αιγιαλού και παραλίας.

ii) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναφορικά με την χωροταξική και περιβαλλοντική αδειοδότηση του καρνάγιου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 92108/1045/Φ.15/2020 κ.υ.α. (Β΄ 3833).
iii) Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υποβάλλεται ο φάκελος γνωστοποίησης ή έγκρισης λειτουργίας και από την οποία διαπιστώνεται η υπαγωγή της δραστηριότητας σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, βάσει της υπ’ αριθ. Φ.15/4187/266/2012 κ.υ.α. (Β΄ 1275).
iv) Ο Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα (ΦΔΕΛ) και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βάσει του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), αναφορικά με την παραχώρηση χερσαίας ζώνης, στην περίπτωση χωροθέτησης του καρνάγιου εντός ζώνης λιμένα.

Ως προς το θιγόμενο ζήτημα ιδιωτικοποίησης του Καταφυγίου Αγίας Πελαγίας, διαβιβάζεται συνημμένα το υπ’ αριθ. πρωτ. 2825/18-11-2021 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης.

Για τα λοιπά ερωτήματα που αφορούν σε τέλη ιδιοκτησίας επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, απαλλαγές ασφαλιστικών εισφορών αλιέων και επιδοτήσεις αλιέων, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ