ΕΦΚΑ: Στα 391,31 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019 17:01

ΕΦΚΑ: Στα 391,31 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης

 

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι το μέσο ημερομίσθιο τον Ιανουάριο ανήλθε στα 50,41 ευρώ για την πλήρη απασχόληση και στα 23,25 ευρώ για τη μερική απασχόληση – Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.175,83 ευρώ

Στα 391,31 ευρώ διαμορφώθηκε ο μέσος μισθός για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης τον Ιανουάριο του 2019, ενώ για τους ασφαλισμένους πλήρους απασχόλησης, το ποσό ανήλθε στα 1.175,83 ευρώ.

Το μέσο ημερομίσθιο διαμορφώθηκε στα 23,25 ευρώ για ασφαλισμένους μερικής απασχόλησης και στα 50,41 ευρώ για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.

Τα στοιχεία προέκυψαν από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Ιανουάριο του 2019 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το χρόνο επεξεργασίας.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 251.524 κοινές επιχειρήσεις και 9.742 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 2.068.274, εκ των οποίων 2.035.736 σε κοινές επιχειρήσεις και 32.538 σε οικοδομοτεχνικά έργα.