Τελικά... ποιος έχει προτεραιότητα σε κυκλικό κόμβο;

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 20:01

Τελικά... ποιος έχει προτεραιότητα σε κυκλικό κόμβο;

Η προτεραιότητα σε έναν κυκλικό κόμβο προβληματίζει σε καθημερινή βάση αρκετούς οδηγούς.

Η είσοδος σε μια πλατεία ή η κίνηση μέσα σε αυτή έχει συγκεκριμένους κανόνες που ορίζονται από διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. O K.O.K. αναφέρει τις υποχρεώσεις, την προτεραιοτότητα, αλλά και... το πρόστιμο που προβλέπεται για αυτούς που παραβαίνουν τις διατάξεις του Άρθρου 26 (Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας).

Ο Κ.Ο.Κ. αναφέρει:

  • Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο υποχρεούται να προσέχει για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία αυτού, για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.
  • Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια ώστε να υποχρεωθεί ίσως να παραμείνει στη διασταύρωση.
  • Ο οδηγός που έχει εισέλθει στον κόμβο όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, μπορεί να εξέλθει αυτού και πριν δοθεί το σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν θα παρεμποδιστεί εκ τούτου η διέλευση των λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιούν την οδό και κινούνται προς την ανοικτή κατεύθυνση.
  • Στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση.
  • Στους κόμβους χωρίς τέτοια σήμανση η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά.

Η σήμανση με ρυθμιστικές πινακίδες αφορά το ανάποδο τρίγωνο υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας και το STOP για υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 26 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ.