Εργαστήριο ανακύκλωσης απο την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013 14:38

Εργαστήριο ανακύκλωσης απο την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κεφαλλονιάς θα πραγματοποιήσει στις 07-02-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Α' τάξη του 2ου Δημοτικού σχολείου, εργαστήριο ανακύκλωσης σχετικά με την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντολογικά θέματα, την μείωση, την μεταποίηση και ανακύκλωση των οικιακών-σχολικών στερεών αποβλήτων.

Ο Αντιδήμαρχος

Σπύρος Ματιάτος