Δήμος Αργοστολίου: "Ξεμπλοκάρει" ο Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου! Ένα σημαντικό έργο που βρισκόταν στα αζήτητα! (Τι περιλαμβάνει)

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 07 Ιουλίου 2020 09:45

Δήμος Αργοστολίου: "Ξεμπλοκάρει" ο Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου! Ένα σημαντικό έργο που βρισκόταν στα αζήτητα! (Τι περιλαμβάνει)

 Ενα πολύ σημαντικό έργο που σχεδιαζόταν, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε μείνει στα … αζήτητα, “ξεμπλοκάρει” η Δημοτική Αρχή Θεόφιλου Μιχαλάτου.

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, το συγκεκριμένο ζήτημα ήρθε προς συζήτηση με τον τίτλο “Έγκριση παράτασης εργασιών Μελετών του Έργου « Νότιος κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου». Την εισήγηση έκανε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων Διονύσης Μινέτος.

Πρόκειται για ένα έργο του οποίου οι μελέτες είχαν ξεκινήσει το 2009 και απο τότε είχαν μείνει ανενεργές.

Οπως τονίστηκε το έργο έχει αποκτήσει περιβαλλοντική αδειοδότηση και η Δημοτική Αρχή Αργοστολίου θα προβεί στην ολοκλήρωση των μελετών έως το τέλος Νοεμβρίου 2020, οπότε και το έργο μπορεί να ενταχθεί σε τρέχων πρόγραμμα χρηματοδότησης. Οι μελέτες θα γίνουν με προδιαγραφές ΕΣΠΑ

“Ένα πολύ σημαντικό έργο που σχεδιαζόταν και πρέπει να ολοκληρωθεί, είχε μείνει στα αζήτητα για πάρα πολλά χρόνια. Είναι καιρός να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες και να χρηματοδοτηθεί το έργο με το τρέχων πρόγραμμα” ήταν τα λόγια του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών Γιώργου Τσιλιμιδού.

Το θέμα πέρασε ομόφωνα απο το δημοτικό συμβούλιο Αργοστολίου

Παρακάτω ο χάρτης και το τι περιλαμβάνει 

IMG 20200706 214822

Ιστορικό των μελετών:

 1. Τοπογραφική Μελέτη έργου: Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου

Την 03.06.09 υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου κ. Διονύσιο Ανδρεάτο και την Πολιτικό Μηχανικό κα Αγριππίνα Δεληγεώργη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9555/03.06.09 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική Μελέτη έργου: Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου».

Η μελέτη ανατέθηκε μετά από την υπ’ αριθμ. 171/2008 Πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Αργοστολίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ. 3) σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/05 και του Ν. 716/77 και με αμοιβή ίση με το 30% της αμοιβής του αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης.

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτήθηκε μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 16 (Τοπογραφικές Μελέτες) με όριο αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης 37.007 €, της οποίας το 30% είναι 11.102,10 €. Η αμοιβή του μελετητή καθορίστηκε σε 11.000€ (πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι 2.090€).

Κατά την υπογραφείσα σύμβαση «Το αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη των τοπογραφικών υποβάθρων της κύριας οδού (από το πέρας του κατασκευασμένου τμήματος στον κόμβο ΒΙΠΕ μέχρι τον κόμβο Βαλλιανάτου) μήκους 800μ. και δύο ισόπεδων κόμβων του έργου Νότιος Περιφερειακός Αργοστολίου»

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13150/11.08.09 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στην κα. Αθηνά Αντζουλάτου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22984/30.05.13 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στην κ. Αικατερίνη Αμαραντίδου.

 1. Μελέτη Οδοποιίας Νότιου Κλάδου Περιφερειακού Αργοστολίου

Την 03.06.09 υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου κ. Διονύσιο Ανδρεάτο και τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Χαβδούλα Κωνσταντίνο η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9557/03.06.09 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας Νότιου Κλάδου Περιφερειακού Αργοστολίου».

Η μελέτη ανατέθηκε μετά από την υπ’ αριθμ. 84/2009 Πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Αργοστολίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ. 3) σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3316/05 και του Ν. 716/77 και με αμοιβή ίση με το 30% της αμοιβής του αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης.

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτήθηκε μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) με όριο αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης 37.007 €, της οποίας το 30% είναι 11.102,10€. Η αμοιβή του μελετητή καθορίστηκε σε 11.000€ (πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι 2.090€).

Κατά την υπογραφείσα σύμβαση «Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης της κύριας οδού (από το πέρας του κατασκευασμένου τμήματος στον κόμβο ΒΙΠΕ μέχρι τον κόμβο Βαλλιανάτου) μήκους 800μ. και δύο ισόπεδων κόμβων καθώς και η σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου Νότιος Περιφερειακός Αργοστολίου»

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13149/11.08.09 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στην κα. Αθηνά Αντζουλάτου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53560/06.12.11 έγγραφο υποβλήθηκε η προμελέτη από το μελετητή.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54404/22.12.11 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Παναγή Δελακά.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22981/30.05.13 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Ευάγγελο Κουφό.

 1. Μελέτη Οδοποιίας Συνδετήριας Οδού με Νότιο Κλάδο Περιφερειακού Αργοστολίου

Την 03.06.09 υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου κ. Διονύσιο Ανδρεάτο και τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Χαβδούλα Κωνσταντίνο η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9558/03.06.09 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας Συνδετήριας Οδού με Νότιο Κλάδο Περιφερειακού Αργοστολίου».

Η μελέτη ανατέθηκε μετά από την υπ’ αριθμ. 85/2009 Πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Αργοστολίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ. 3) σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3316/05 και του Ν. 716/77 και με αμοιβή ίση με το 30% της αμοιβής του αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης.

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτήθηκε μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες) με όριο αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης 37.007 €, της οποίας το 30% είναι 11.102,10€. Η αμοιβή του μελετητή καθορίστηκε σε 11.000€ (πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι 2.090€).

Κατά την υπογραφείσα σύμβαση «Το αντικείμενο της μελέτης είναι η σύνταξη της οριστικής μελέτης οδοποιίας της συνδετήριας οδού του Νότιου Κλάδου Περιφερειακού με ΒΙΠΕ μήκους 400μ. καθώς και δύο ισόπεδων κόμβων.»

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13148/11.08.09 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στην κα. Αθηνά Αντζουλάτου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54404/22.12.11 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Παναγή Δελακά.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22982/30.05.13 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Ευάγγελο Κουφό.

 1. Γεωλογική Μελέτη Οδοποιίας Νότιου Κλάδου Περιφερειακού Αργοστολίου

Την 03.06.09 υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου κ. Διονύσιο Ανδρεάτο και τον Γεωλόγο κ. Παπαζαχαρίου Ανδρέα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9559/03.06.09 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας Συνδετήριας Οδού με Νότιο Κλάδο Περιφερειακού Αργοστολίου».

Η μελέτη ανατέθηκε μετά από την υπ’ αριθμ. 91/2009 Πράξη της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Αργοστολίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ. 3) σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3316/05 και του Ν. 716/77 και με αμοιβή ίση με το 30% της αμοιβής του αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης.

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτήθηκε μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές Μελέτες) με όριο αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης 22.116 €, της οποίας το 30% είναι 6.634,80€. Η αμοιβή του μελετητή καθορίστηκε σε 6.000€ (πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι 1.140€).

Κατά την υπογραφείσα σύμβαση «Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής μελέτης της κύριας οδού μήκους 800μ. και της συνδετήριας οδού με ΒΙ.ΠΕ μήκους 400μ.»

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13147/11.08.09 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στην κα. Αθηνά Αντζουλάτου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54404/22.12.11 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Παναγή Δελακά.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22988/30.05.13 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Ευάγγελο Κουφό.

 1. Μελέτη Υδραυλικών Έργων του έργου Νότιος Κλάδος Περιφερειακού Αργοστολίου

Την 03.06.09 υπογράφηκε από τον Αντιδήμαρχο Αργοστολίου κ. Διονύσιο Ανδρεάτο και τον Γεωλόγο κ. Παπαζαχαρίου Ανδρέα η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9560/03.06.09 Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οδοποιίας Συνδετήριας Οδού με Νότιο Κλάδο Περιφερειακού Αργοστολίου».

Η μελέτη ανατέθηκε μετά από την υπ’ αριθμ. 91/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Αργοστολίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (άρθρο 209, παρ. 3) σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 3316/05 και του Ν. 716/77 και με αμοιβή ίση με το 30% της αμοιβής του αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης.

Για την εκπόνηση της μελέτης απαιτήθηκε μελετητικό πτυχίο στην κατηγορία 13 (Υδραυλικές Μελέτες) με όριο αμοιβής πτυχίου Α’ τάξης 37.007 €, της οποίας το 30% είναι 11.102,10€. Η αμοιβή του μελετητή καθορίστηκε σε 11.000€ (πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι 2.090€).

Κατά την υπογραφείσα σύμβαση «Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης-αποστράγγισης της κύριας οδού (από το πέρας του κατασκευασμένου τμήματος στον κόμβο ΒΙΠΕ μέχρι τον κόμβο Βαλλιανάτου) μήκους 800μ., της συνδετήριας οδού με ΒΙΠΕ μήκους 400μ. καθώς και των υδραυλικών έργων 2 οχετών»

Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίστηκε σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13146/11.08.09 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στην κα. Αθηνά Αντζουλάτου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 54404/22.12.11 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Παναγή Δελακά.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22983/30.05.13 έγγραφο η επίβλεψη της μελέτης ανατέθηκε στον κ. Ευάγγελο Κουφό.

Οι εν λόγω μελέτες σχετίζονται άμεσα με το έργο της κατασκευής του Νότιου Κλάδου του Περιφερειακού Αργοστολίου και είναι προφανές ότι το αντικείμενό τους αλληλοεμπλέκεται (πχ. η οριζοντιογραφία του έργου επηρεάζει το αντικείμενο της γεωλογικής και υδραυλικής μελέτης).

Λόγω αρχικά των προβλημάτων διοικητικής φύσης που προέκυψαν με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και επειδή στην συνέχεια η οριζοντιογραφία του έργου τροποποιήθηκε επανειλημμένα κατόπιν έγγραφων εντολών της επίβλεψης των μελετών οδοποιίας (πχ. έγγραφο υπ’ αριθμ. 16697/30.04.12 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών), η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβλήθηκε στην τελική της μορφή από τον Ανάδοχο με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53309/17.12.12 έγγραφο.

Αρχικά με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 8636/28.02.13, 8902/04.03.13 και 8904/04.03.13 έγγραφα τους και για λόγους ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων ως προς το χρόνο παράδοσης της μελέτης, οι μελετητές αιτήθηκαν την παράταση του χρόνου παράδοσης μέχρι και την 31.12.2013.

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του εν’ θέματι έργου έγινε με την υπ’ πρωτ. 8599/3978/17-10-2016 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω52ΦΟΡ1Φ-Δ2Ε) της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Φορέας του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Η υπό μελέτη περιοχή βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου. Ο δήμος αυτός ανήκει διοικητικά στο Νομό Κεφαλληνίας και γεωγραφικά στο Ιόνιο Πέλαγος.

Η τυπική διατομή του νότιου κλάδου της περιφερειακής οδού προβλέπεται να είναι δείχνει (μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) τύπου «β2σ», συνολικού πλάτους οδοστρώματος 11,00μ, με πλάτος λωρίδας 3,75μ ανά λωρίδα καθοδήγησης 0,25μ, λωρίδα πολλαπλών χρήσεων (ΛΠΧ) 1,50μ και με πλάτος

«π» μη σταθεροποιημένου ερείσματος 1,50μ. Η ίδια διατομή έχει εφαρμοστεί και στο επόμενο ήδη κατασκευασμένο κεντρικό τμήμα του Περιφερειακού.

Η θέση του εξεταζόμενου έργου καθώς και η ευρύτερη περιοχή μελέτης, φαίνονται στα επισυναπτόμενα αποσπάσματα χαρτών.

 Κύρια Οδός συνολικoύ μήκους 1.002,32μ (Χ.Θ. 1+085,08- Χ.Θ.3+949.38)», (τμήματος της Περιφερειακής Οδού Αργοστολίου)

 • Χ.Θ.0+320,00 προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού υπόγειας διάβασης για τη διέλευση πεζών και ζώων, προκειμένου να εξυπηρετήσει την κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι διαστάσεις του προτεινόμενου τεχνικού είναι 5,0μx2,5μ.
 • Χ.θ. 0+421,70 η αρτηρία προσαρμόζεται στον κυκλικό κόμβο ΒΙ.ΠΕ.1.
 • Χ.θ. 0+590 η χάραξη συναντά υφιστάμενη υδρογεώτρηση
 • Στη συνέχεια η χάραξη στρέφεται δυτικά με αριστερόστροφη καμπύλη R=200μ και συμβάλλει στον υφιστάμενο κόμβο ΒΙ.ΠΕ. της οδού Γεωργικής Σχολής και του κεντρικού τμήματος του Περιφερειακού, διαμορφώνοντας το δεύτερο κυκλικό ισόπεδο κόμβο ΒΙ.ΠΕ.2.
 • Για την αποχέτευση της οδού στο τμήμα που κινείται παράλληλα με τη ΒΙ.ΠΕ. προβλέπεται ανάμεσα στην αρτηρία και στον δρόμο ορίου της ΒΙ.ΠΕ. ορθογωνικό κανάλι με σχάρα αντί ανοιχτή τάφρος, λόγω του αστικού χαρακτήρα της περιοχής.

 Δευτερεύουσες Οδοί

 • Οδός 1 προς Δημοτικά Σφαγεία

Η Οδός 1 είναι κατηγορίας ε2 με πλάτος 6,50μ και ακολουθεί το όριο ιδιοκτησιών μέχρι την υφιστάμενη οδό εισόδου στα σφαγεία από την οδό Αργοστολίου – Πόρου.

Συμβάλλει χ.θ. 0+083 της αρτηρίας και μηκοτομικά κινείται επί του εδάφους με ήπια κλίση 1%. Έχει μήκος 121,93μ.

 • Οδός 2 προς αποθήκες Δεστούνη

Η Οδός 2 είναι κατηγορίας η2 με πλάτος 4,50μ και έχει ως αφετηρία τον ισόπεδο κόμβο ΒΙ.ΠΕ.1 με σκοπό να συνδέσει τις αποθήκες Δεστούνη με το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής. Η οδός σχεδιάστηκε ως ασφαλτοστρωμένη στο αρχικό τμήμα συμβολής της στον κυκλικό κόμβο και στη συνέχεια ως χωμάτινη. Έχει μήκος 119,54μ.

 • Οδός 3 – 1η Είσοδος ΒΙ.ΠΕ.

Η Οδός 3 έχει ως αφετηρία τον ισόπεδο κόμβο ΒΙ.ΠΕ.1 και σκοπό να εξυπηρετήσει την ανατολική είσοδο της ΒΙ.ΠΕ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, λόγω της υψομετρικής διαφοράς  που καλύπτει παρουσιάζει έντονη μηκοτομική κλίση, η οποία θεωρήθηκε ως δέσμευση για την υψομετρική τοποθέτηση του κυκλικού κόμβου. Το μήκος επέμβασης είναι 88,04μ.

 • Οδός 4 ορίου ΒΙ.ΠΕ.

βελτίωση της υφιστάμενης οδού μήκους 457,30μ.στο ανατολικό όριο της ΒΙ.ΠΕ.

 • Οδός 5 – 2η Είσοδος ΒΙ.ΠΕ.

τμήμα μήκους 38,18μ. της οδού Γεωργικής Σχολής από τον Ισόπεδο Κόμβο ΒΙ.ΠΕ.2 μέχρι τον Ισόπεδο Κόμβο εντός ΒΙ.ΠΕ. Σχεδιάστηκε ως συνδετήριος κλάδος κόμβων με διαχωρισμένες κατευθύνσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυκλοφορίας.

 • Οδός 6 Γεωργικής Σχολής

Ο κλάδος αυτός έχει ως αφετηρία τον ισόπεδο κόμβο ΒΙ.ΠΕ.2 και στο τέλος ταυτίζεται με την οδό Γεωργικής Σχολής, μήκους 100,00μ.

 • Οδός 7 Κεφαλλήνων

κατασκευασμένο κεντρικό τμήμα, τροποποιείται ελάχιστα προκειμένου να προσαρμοστεί υψομετρικά με το σχεδιασμό του νέου κυκλικού κόμβου ΒΙ.ΠΕ.2.

Παράλληλα διαπλατύνεται τμήμα της οδού για την εφαρμογή της νέας νησίδας του κυκλικού κόμβου. Η διαπλάτυνση μηκους176,68μ.της οδού οδήγησε στην κατάληψη τμήματος νότια της οδού που οδηγεί στην απαίτηση μετατόπισης του υφιστάμενου τοίχου υποστήριξης.

Ισόπεδοι Κόμβοι

 Ισόπεδος κόμβος Κουτάβου

Πρόκειται για τρισκελή κυκλικό κόμβο δύο λωρίδων κυκλοφορίας διαμέτρου D=45μ στον οποίο σήμερα συμβάλλουν κάθετα τρεις οδικοί άξονες:

α) η πρόσφατα κατασκευασμένη μαζί με τον κόμβο τετραίχνη αρτηρία Αργοστόλι – Κοκκολάτα – Πόρος από νοτιοανατολικά,

β) η δίιχνη οδός από Σάμη, Ληξούρι, Φισκάρδο από βορειοανατολικά και γ) η επίσης δίιχνη οδός από το Αργοστόλι από βορειοδυτικά.

Ο Περιφερειακός του Αργοστολίου μελετήθηκε ώστε να συμβάλει στον κόμβο από νοτιοδυτικά σχηματίζοντας κανονικό τετρασκελή κυκλικό κόμβο.

 Ισόπεδος κόμβος Δημοτικών Σφαγείων

Η οδός 1 προς τα Δημοτικά Σφαγεία συμβάλλει από αριστερά στην αρτηρία στη χ.θ. 0+083, δημιουργώντας τον Ισόπεδο Κόμβο Δημοτικών Σφαγείων.

Πρόκειται για τρισκελή ημικόμβο συμβατικής μορφής, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου προς τα σφαγεία, με απαγόρευση των αριστερών στροφών της κίνησης από τον κόμβο Κουτάβου προς Σφαγεία. Η επιλογή αυτή προέκυψε για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς ο κόμβος χωροθετείται σε μικρή απόσταση από τον κυκλικό κόμβο. Παρόλα αυτά δίνεται η δυνατότητα εισόδου από τον δρόμο Αργοστολίου – Πόρου, καθώς και η δυνατότητα πλήρους αναστροφής μέσω των εκατέρωθεν κυκλικών κόμβων.

 Κυκλικός κόμβος ΒΙ.ΠΕ. 1

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου κόμβου είναι τα εξής:

 • Η εξωτερική διάμετρός του είναι 40μ.
 • Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας εντός του κυκλικού κόμβου είναι 6μ.
 • Έχει σχεδιασθεί μία επιπλέον ζώνη πλάτους 2μ στο εσωτερικό της λωρίδας κυκλοφορίας που βοηθάει την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στον κυκλικό κόμβο καθώς καλύπτει το απαιτούμενο πλάτος των οπισθοτροχιών. Η ζώνη αυτή προβλέπεται να κατασκευαστεί με σκυρόδεμα ή κυβόλιθους.
 • Στο κέντρο του κυκλικού κόμβου προβλέπεται υπερυψωμένη κυκλική νησίδα διαμέτρου 24μ.

 Κυκλικός κόμβος ΒΙ.ΠΕ. 2

Τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου κόμβου είναι τα εξής:

 • Η εξωτερική διάμετρός του είναι 34μ.
 • Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας εντός του κυκλικού κόμβου είναι 6μ.
 • Έχει σχεδιασθεί μία επιπλέον ζώνη πλάτους 2μ στο εσωτερικό της λωρίδας κυκλοφορίας που βοηθάει την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στον κυκλικό κόμβο καθώς καλύπτει το απαιτούμενο πλάτος των οπισθοτροχιών. Η ζώνη αυτή προβλέπεται να κατασκευαστεί με σκυρόδεμα ή κυβόλιθους.
 • Στο κέντρο του κυκλικού κόμβου προβλέπεται υπερυψωμένη κυκλική νησίδα διαμέτρου 18μ.

Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να χορηγηθούν στους αναδόχους παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών μέχρι την 30-11-2020