Η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 11:37

Η 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου (video)

 

            Η 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου, 

 

Κάμερα: Γιάννης Παπαδάτος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία ) στο Δήμο Αργοστολίου

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Γ. Τσιλιμιδός

2)Παράταση Προθεσμίας του Έργου ¨¨Βελτιώσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Ζόλων¨

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

3 )Συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016)»

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος (Οικονομική Υπηρεσία)

4) Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.

     11δ του Ν. 4412/2016)»

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος (Οικονομική Υπηρεσία)

5) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου ¨Αποκατάσταση Ζημιών στο

     Μουσείο Ληξουρίου¨

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

6) Συμπλήρωση της αριθ. 35/19 απόφασης της 6ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Θ. Μιχαλάτος

7) Έγκριση Παράτασης Εργασιών του Έργου:

   Ανάπλαση   Κοινοχρήστων Χώρων 21ης ΜΑΙΟΥ & ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ

   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

8).Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Οδού

   Τοπικής Κοινότητας Διλινάτων Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου»

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Δ. Μινέτος

9)¨Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και ολοκλήρωσης εργασιών του έργου  

     «Αποχέτευση Δ. Δ. Πόρου Δήμου Κεφαλονιάς .

           ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

1)Ενέργειες για την είσπραξη ποσοστού της εισφοράς του ΚΗ’ ψηφίσματος από το Δήμο Αργοστολίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αλέξανδρος   Παντελειός                                                                                            

2) « ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ   »

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ιωάννης Κουρούκλης

 

 

 

                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                  

                                                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

 

Ετικέτες: