ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ για την Τοπική Κοινότητα Πόρου - Καθημερινότητα και Υπηρεσίες (VIDEO)

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 09:51

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ για την Τοπική Κοινότητα Πόρου - Καθημερινότητα και Υπηρεσίες (VIDEO)

Δημοτικές και Τοπικές Εκλογές 2019

- Δήμος Αργοστολίου - Τοπική Κοινότητα Πόρου - Συνδυασμός ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

- Τι θα διεκδικήσουμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πόρου.