Συνεδριάζει σημερά (18.30) το Δημοτικό Συμβούλιο - Ζωντανά στο Inkefalonia

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2012 10:10

Συνεδριάζει σημερά (18.30) το Δημοτικό Συμβούλιο - Ζωντανά στο Inkefalonia

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 6 Ιουλίου στις 18.30 το δημοτικό συμβούλιο, που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείσετε ζωντανά μέσα από το inkefalonia.gr, με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :
Α. « Απορροή ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Μεταξάτων»
Β.«Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Σιμωτάτων – Σίσσια Δ.Δ. Μουσάτων».
Γ. « Εργα οδοποιίας Δήμου Λειβαθούς»
Δ. « Κατασκευή δεξαμενής Μουσάτων».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

2. Παραλαβή μελετών :
Α.«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κεφαλλονιάς».
Β.«Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς».
Γ. «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς» .
Δ. «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ. Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

3. Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με αυτοδίκαιες παραλαβές έργων :
• Δημοτική οδοποιία Δ.Ελειου – Πρόννων Δ.Δ. Τζαννάτων
• Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Δημητρίου
• Ασφαλτοστρώσεις Δαμουλιανάτα – Ριφι και τσιμεντοστρώσεις ΚΤΕΟ.
• Ασφαλτόστρωση τμήματος δρόμου προς δεξαμενη Αθέρα
• Τσιμεντόστρωση Βατερά – Βρυτά
• Κοινοτική και Αγροτική Οδοποιία Χαβδάτων
• Διαμόρφωση Δημοτικού δρόμου Σκηνέως- Βλυχάτα
• Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλικής – Β Φάση
• Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων Παλικής

4. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οριοθέτηση αντλιοστασίου Τ.Κ. Αγκώνος
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Χωροθέτηση τμημάτων αιγιαλού προς ενοικίαση αρ. αποφ 65/29-6-2012 Επιτροπής Ποιότας Ζωής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

6. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

7. Σχετικά με μείωση μισθώματος
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Πυλαρινός

8. Καθορισμός αμοιβής για άσκηση ενδικων μέσων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006
ΕΙΣ : ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

9. Παραχώρηση Δημοτικού κτιρίου Πόρου για αρχαιολογικές δραστηριότητες
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Σολωμός

10. Διαγραφή ποσού από χρήση κοινοχρήστου χώρου
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

11. Λήψη απόφασης σε αίτημα του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών –Γεωδυναμικό Ινστιτουτο -για εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στο δημοτικό κτήριο Ληξουρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

12. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ